Norstatpanelista ja verkkotutkimuksista

Tietoja Norstatpanelista

Norstatpanel on markkinatutkimusyritys Norstat Finland Oy:n kuluttajapaneeli. Norstatpanel kerää tietoja markkinatutkimustarkoitusiin verkkokyselyillä. Paneelin jäsenet ovat liittyneet jäseniksi paneeliin osallistuakseen markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

Norstatpanelin jäsenyys on vapaaehtoinen ja sen voi halutessaan purkaa koska vain. Jäseniä kutsutaan mukaan tutkimuksiin verkossa mutta myös esim. ryhmäkeskusteluihin tai esim. makutesteihin. Jäseneksi pääsee vain kutsulla..

Tietoja markkinatutkimuksesta

Markkinatutkimuksella haetaan tietoa tärkeiden päätösten tueksi. Valtio ja kunnat haluavat kuulla suomalaisten tai kuntalaisten mielipiteitä, yritykset punnitsevat uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomista.

Tietoja verkkokyselyistä

Paneelissa kerätyt tiedot talletetaan ja käsitellään anonyymisti. Henkilöiden yhteystietoja ei koskaan luovuteta tutkimuksen tilaajalle ilman vastaajan lupaa.

Sinun mielipiteelläsi on merkitystä. Ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia mutta kyselyyn vietetty aika vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Emme voi arvioida kyselyitä, joihin vastataan liian nopeasti tai jos vastausten laatu on ala-arvoista.