Data beskyttelse

Personlige data behandles til enhver tid fortroligt

Vi er dedikerede til datasikkerhed og beskyttelse af personoplysninger. En markedsundersøgelse analyseres derfor anonymt og alle besvarelser analyseres samlet. Når en markedsundersøgelse udføres for vores kunder, så modtager de anonymiserede resultater af studiet, og derfor aldrig dine personlige data.

Det er Norstat Danmark A/S, Frederiksborggade 1, 3. th. 1360 København K. som er ansvarlig for at dine persondata bliver behandlet og opbevaret sikkert.

Dataindsamling i overensstemmelse med strenge juridiske krav

Norstat og Norstatpanelet har strenge krav til privatlivspolitik og datasikkerhed og arbejder i tråd med Datatilsynets retningslinjer og bestemmelserne i Databeskyttelsesloven. Norstat arbejder også i henhold til et internationalt anerkendt etisk regelsæt for markeds- og opinionsundersøgelser, som er defineret af ESOMAR (www.esomar.org)

Markedsundersøgelser er ikke markedsføring!

Data som indsamles af Norstat via Norstatpanelet bliver brugt til at kortlægge vaner, holdninger, præferencer og kendskab, som bruges til kommercielle og forskningsrelaterede formål. Du vil aldrig blive bedt om at købe produkter eller tjenester, og du vil heller ikke modtage reklamer fra tredjeparter. De personlige oplysninger, som samles ind via Norstatpanelet, vil ikke blive videregivet til tredjeparter, med mindre du eksplicit har givet samtykke til dette.

Hvilken slags persondata indsamler vi om dig, og hvad bruges de til:

Afhængigt af hvilken information du har delt med os, så opbevarer vi nogle personoplysninger om dig, såsom navn, alder, køn, postnummer, telefonnummer og adresse.

Information om alder, køn og geografisk tilhørsforhold, sammen med dine svar på profilspørgsmålene, bruger vi til at afgøre hvilke undersøgelser vi skal invitere dig til. Baseret på denne information vurderer vi, om du tilhører specifikke undersøgelsers målgruppe eller ikke, så vi kan reducere chancen for at vi inviterer dig til undersøgelser, som ikke er relevante for dig. Af statistiske årsager tildeler vi dykkere tilfældigt køn til enten kvinder eller mænd, når vi udvælger nationale repræsentative målgrupper.

Din kontaktinformationer bruger vi til at invitere dig til undersøgelser samt tildele dig Norstat mønter, når du har deltaget i undersøgelser. Vi opbevarer også information om hvilke undersøgelser, du er blevet inviteret til, samt hvilke du har svaret på, for at kunne tildele dig Norstat mønter. Hvad du derimod har svaret i undersøgelserne, opbevarer vi ikke på en måde, som er knyttet op på din person.

Al den information, som vi opbevarer om dig, ligger tilgængelig under "Min konto" på din panelside.

Medlemskab og brug af registrerede oplysninger

Som medlem af Norstatpanelet giver du Norstat ret til at videreformidle den data, som du har opgivet i din profil samt den data, som du opgiver i en spørgeskemaundersøgelse, til kunder i en statistisk bearbejdet og anonymiseret form. Navn, postadresse, e-mailadresse eller andre personlige oplysninger, som vil kunne identificere enkeltpersoner, vil ikke blive videregivet til vores kunder, uden at vi på forhånd har fået eksplicit samtykke til dette. Som medlem af Norstatpanelet besvarer du udelukkende de undersøgelser, som du selv ønsker at besvare og udelukkende når det passer dig.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage til at Norstat må opbevare og behandle personoplysninger om dig på ethvert givent tidspunkt. Dette gør du ved at melde dig ud af panelet. Henvendelser om at blive slettet fra panelet kan du rette til [email protected]

Profilinformationer, som vi opbevarer om dig, vil bliver slettet, når du melder dig ud af panelet. Som medlem har du mulighed for at læse og redigere denne information via din brugerkonto.

Informationer, som du har opgivet i specifikke målgruppe-spørgsmål efter undersøgelser, kan ikke redigeres via din brugerkonto. Du kan derimod på ethvert givent tidspunkt se og slette denne information på din brugerkonto. Vi forbeholder os retten til uden varsel at udmelde medlemmer, som mistænkes for at besvare undersøgelser usandt eller useriøst, blandt andet ved kontrol af svartid og svarmønstre. Medlemmet vil også miste sine opsparede Norstat mønter, hvis det fremkommer, at svarene er af så dårlig kvalitet og derfor ikke kan bruges i vores analysearbejde. Det er ikke tilladt at registrere sig med mere end en brugerkonto eller e-mailadresse i panelet. Multiple brugerkontoer, med tilhørende Norstat mønter, vil blive slettet uden varsel.

Opbevaringstid

Din profil opbevares så længe du er medlem af Norstatpanelet. Såfremt du vælger at melde dig ud af panelet, så vil vi slette al information om dig i løbet af 1 uge.

Ved bearbejdelse af anonymiserede datasæt kan vores systemer have brug for datafiler, som indeholder personlig information, såsom for eksempel e-mail. Disse datafiler er for eksempel nødvendige for, at du undgår at blive inviteret til samme markedsundersøgelse flere gange. Disse datafiler vil blive slettet automatisk efter 6 måneder. I nogle få tilfælde vil vi have behov for at opbevare disse datafiler i 24 måneder, fordi vi har opfølgningsundersøgelser der forløber over 2 år. Disse datafiler er kun brugt i interne systemer og processer.

Belønninger

I vores systemer vil du kunne indløse dine Norstat mønter til produkter, donationer og elektroniske kuponer. Såfremt du vælger at indløse Norstat mønter til elektroniske kuponer vil vi udveksle et bruger ID med vores systemleverandør. Leverandøren vil have en log hvor dit bruger ID, dato samt produkt opbevares. Der udveksles kun de informationer, som er nødvendige for at gennemføre transaktionen, og derfor aldrig informationer, som kan identificere dig som person.

Ved indløsning af Norstat mønter vil Norstat gemme din IP-adresse, for at minimere risikoen for svindel

Brug af informationskapsler ("cookies")

Informationskapsler, også kaldet cookies, er tekstfiler, som dine besøgte websteder opbevarer på din enhed. De bruges på mange websteder, for at give dig som besøgende adgang til forskellige funktioner, såsom at logge ind og huske hvad du gjorde forrige gang du besøgte webstedet.

Medlemsside-cookies og cookies på undersøgelser

Norstat og Norstatpanelet bruger cookies til at håndtere log ind på vores websted samt i nogle af vores undersøgelser, for at kunne tilbyde en bedre tjeneste.

Norstat Tracking cookies

Cookies som benyttes i forbindelse med undersøgelser vil kun bruges såfremt du har givet eksplicit samtykke til dette. Disse cookies benyttes til at give vores kunder indsigt i hvilke målgrupper der har set en digital annoncekampagne og/eller til at validere hvordan befolkningen i et digitalt segment ser ud. Dette samtykke kan du når som helst trække tilbage på din brugerkonto.

Cookies fra tredjepart

Norstat kan placere cookies for vores kunder, men dette vil kun gøres såfremt du har givet eksplicit samtykke til dette. Dette medfører, at de oplysninger du har givet i et spørgeskema leveres til vores kunde sammen med cookien vi har placeret på vegne af kunden. Kunden vil koble denne information sammen med anden information de har om din digitale adfærd. Formålet er at identificere målgrupper som ligner dig og som Norstats kunder kan rette markedsføring mod. Denne markedsføring vil IKKE være rettet mod dig.

Du har mulighed for at se hvilke tredjeparter du har givet os tilladelse til at dele din information med via din brugerkonto. Via din brugerkonto har du også muligheden for på ethvert givent tidspunkt at trække dit samtykke tilbage. For at slette historikken, så skal du også slette cookies i din browser.

Google Analytics

Dette websted benytter Google Analytics, en web-analysetjeneste som leveres af Google, Inc. (“Google”). Google Analytics benytter cookies, hvilket er tekstfiler, som bliver placeret på din enhed, for at hjælpe webstedet med at analysere hvordan brugere bruger webstedet. Informationen genereret af denne cookie, omhandlende din brug af webstedet, vil blive overført til og opbevaret på Googles servere i USA.

På websteder hvor IP-anonymisering er aktiveret, så vil din IP-adresse blive afgrænset til det europæiske økonomiske område. Kun i undtagelsestilfælde vil hele IP-adressen overføres til Googles server i USA, før den afgrænses der. IP-anonymisering er aktiveret på dette websted.

Google vil bruge denne information, på vegne af webstedsejeren, til at vurdere din brug af webstedet, lave rapporter om aktiviteten på webstedet samt levere andre tjenester knyttet til aktiviteten på webstedet og brug af internettet.

Google Tag Manager

Google Tag Manager er en tjeneste fra Google. Google Tag Manager er et system til administrering af digitale koder. Værktøjet indsamler ikke persondata, men kan oprette koder, som kan indeholde dine data. Google Tag Manager har ikke tilgang til disse data. Hvis cookies deaktiveres på webstedet, så vil sporingen fortsætte på alle de digitale koder, som er implementeret med Google Tag Manager.

Bruger-ID

Et individuelt bruger-ID bliver tildelt nye medlemmer, såfremt kontaktdata opgives og generelle vilkår accepteres. På bruger-IDet opbevares registreringsinformationer samt transaktioner. Ved at bruge og opbevare data på et bruger-ID, så kan vi dele registreringsdata fra vores partnere, kampagner og annoncer, og dermed måle aktiviteter, hvilket hjælper os med kontinuerligt at forbedre vore tjenester. Alle medlemmer skal acceptere opbevaring og brug af bruger-IDer.

NORSTAT og GDPR

EUs persondataforordning (GDPR) er en EU-forordning, som har til formål at styrke og ensrette rettighederne inden for databeskyttelse for individer i EU. Denne trådte i kraft fra d. 25. Maj 2018. GDPR lovfæster mange fornuftige datasikkerhedsprincipper, særlig baseret på tankegangen omkring indbygget databeskyttelse: \\ Minimér indsamling af persondata \\ Slet personinformation så snart der ikke længere er behov for at beholde den \\ Begræns tilgangen til og beskyt data gennem datas livscyklus. I Norstat har vi allerede inden GDPR trådte i kraft arbejdet med at skabe systemer og rutiner, som skulle forberede os på GDPR. Systemerne og rutinerne vi har på plads sikrer, at data vil forblive beskyttet, både når det gælder GDPR-kravene samt når det gælder om at beskytte forretningsmæssige data.

Om denne databeskyttelses- og privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik omhandler hvordan Norstat indsamler og behandler data om dig. Såfremt du har yderligere spørgsmål om behandling af dine data, så kontakt os gerne vores Data Protection Officer, Tone Belsvik.

[email protected]