Data beskyttelse

Personlige data behandles fortroligt til enhver tid

Vi er optaget af datasikkerhed og beskyttelse af personoplysninger. En markedsundersøgelse analyseres anonymt og på akkumuleret niveau. Når en markedsundersøgelse udføres for vore kunder modtager de anonymiserede resultater af studiet, og aldrig dine personlige data.

Det er Norstat Danmark A/S, Frederiksborggade 1, 3. th. 1360 København K. som er ansvarlig for at dine persondata bliver behandlet og opbevaret sikkert.

Dataindsamling i overensstemmelse med strenge juridiske krav

Norstat og Norstatpanelet har strenge krav til privatlivspolitik og datasikkerhed, og arbejder i tråd med Datatilsynets retningslinjer og bestemmelserne i Databeskyttelsesloven. Norstat arbejder også i henhold til et internationalt anerkendt etisk regelsæt for markeds- og opinionsundersøgelser, defineret af ESOMAR (www.esomar.org)

Markedsundersøgelser er ikke markedsføring!

Data som samles ind af Norstat via Norstatpanelet bliver brugt til at kortlægge vaner, holdninger, præferencer og kendskab til brug for kommercielle og forskningsrelaterede formål. Du vil aldrig blive bedt om at købe produkter eller tjenester, og du vil heller ikke modtage reklame fra tredjepart. De personlige oplysninger som samles ind via Norstatpanelet vil ikke blive givet videre til tredjepart med mindre du eksplicit har givet samtykke samtykket til dette.

Hvilken slags persondata vi samler ind om dig, og hvad vi bruger dem til:

Afhængig af hvilken information du har delt med os, lagrer vi en del personoplysninger om dig, såsom som navn, alder, køn, postnummer, telefonnummer og adresse.

Information om alder, køn og geografisk tilhørsforhold, sammen med svarene på profilspørgsmål, bruger vi til at afgøre hvilke undersøgelser vi skal invitere dig til. Baseret på denne information vurderer vi om du tilhører den målgruppe en undersøgelse retter sig mod eller ikke, så vi kan reducere chancen for at vi inviterer dig til undersøgelser du alligevel ikke får mulighed for at fuldføre.

Din kontaktinformation bruger vi til at invitere dig til undersøgelser og tildele Norstatmønter når du har deltaget. Vi lagrer også information om hvilke undersøgelser du er blevet inviteret til og hvilke du har svaret på, for at kunne tildele Norstatmønter. Hvad du har svaret i undersøgelserne lagrer vi derimod ikke på en måde der er knyttet op mod dig som person.

All information vi har lagret om dig, ligger tilgængelig under Min konto på panelsiderne.

Medlemskab og brug af registrerede oplysninger

Som medlem av Norstatpanelet giver du Norstat ret til at videreformidle data du har opgivet i din profil samt data du opgiver i en spørgeskemaundersøgelse videre til kunder i statistisk bearbejdet form og i en form som er anonymiseret. Navn, postadresse, e-mailadresse eller andre personlige oplysninger som vil kunne identificere enkeltpersoner vil ikke gives videre til vore kunder uden at vi på forhånd har fået eksplicit samtykke til dette. Som medlem af Norstatpanelet svarer du på de undersøgelser du ønsker når det passer for dig.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage til at Norstat må opbevare og behandle personoplysninger om dig. Dette gør du ved at melde dig ud af panelet. Henvendelser om at blive slettet fra panelet kan du rette til support-dk@norstatpanel.com

Profilinformation vi har lagret om dig bliver slettet når du melder dig ud av panelet. Frem til da har du mulighed for at læse og redigere denne information via din brugerkonto.

Information du har opgivet i specifikke målgruppe-spørgsmål efter undersøgelser kan ikke redigeres via din brugerkonto. Men du kan når som helst se og slette denne informationen ved at logge dig ind på din brugerkonto. Vi forbeholder os ret til uden varsel at udmelde medlemmer som mistænkes for at besvare undersøgelser usandt eller useriøst, blandt andet ved kontrol af svartid eller svarmønster. Medlemmet vil også miste sine opsparede Norstatmønter hvis det fremkommer at svarene er af så dårlig kvalitet at de ikke kan bruges i vort analysearbejde. Det er ikke tilladt at registrere sig med mere end en brugerkonto eller e-mailadresse i panelet. Multiple brugerkontoer, med tilhørende Norstatmønter, vil blive slettet uden varsel.

Opbevaringstid

Din profil opbevares så længe du er medlem af Norstatpanelet. Såfremt du vælger at melde dig ud af panelet vil vi slette al information om dig i løbet af 1 uge.

Ved bearbejdelse af anonymiserede datasæt kan vore systemer have brug for datafiler som indeholder personlig information, som for eksempel e-mail. Disse datafiler er for eksempel nødvendige for at undgå at du inviteres til samme markedsundersøgelse flere ganger. Disse datafilene vil blive slettet automatisk efter 6 måneder. I nogle få tilfælde vil vi have behov for at lagre disse filer i 24 måneder fordi vi har opfølgningsundersøgelser som går over 2 år. Disse datafiler er kun brugt i interne systemer og processer.

Belønninger

I vore systemer vil du kunne indløse dine Norstatmønter til produkter, donationer og elektroniske kuponer. Såfremt du vælger at indløse Norstatmønter mod elektroniske kuponer vil vi udveksle en bruger ID med vor systemleverandør. Leverandøren vil have en log hvor din bruger ID, dato og produkt lagres. Der udveksles kun information der er nødvendig for at gennemføre transaktionen og aldrig information som identificerer dig som person.

Brug av informationskapsler ("cookies")

En informationskapsel, eller cookie, er en lille tekstfil, det websted du besøger, lagrer på dit device. Den bruges på mange websteder til at give dig som besøgende adgang til forskellige funktioner såsom at logge ind og huske hvad du gjorde forrige gang du besøgte webstedet.

Medlemsside-cookies og cookies på undersøgelser

Norstat og Norstatpanelet bruger cookies for at håndtere indlogning på vort websted, og i nogle af vore undersøgelser for at tilbyde en bedre tjeneste.

Norstat Tracking cookies

Cookies som benyttes i forbindelse med undersøgelser vil kun bruges såfremt du har givet eksplicit tilladelse til dette. Disse cookies benyttes til at give vore kunder indsigt i hvilke målgrupper som har set en digital annoncekampagne og/eller til at validere hvordan befolkningen i et digitalt segment ser ud. Dette samtykke kan du når som helst trække tilbage ved at du logger ind på din brugerkonto.

Cookies fra tredjepart

Norstat kan placere cookies for vore kunder, men dette vil kun gøres såfremt du har givet eksplicit tilladelse til dette. Disse cookies medfører behandling af dine personoplysninger ved at oplysninger du har givet i et spørgeskema leveres til vor kunde sammen med cookien vi har placeret på vegne af kunden. Kunden vil koble denne information sammen med anden information de har om din digitale adfærd. Formålet er at identificere målgrupper som ligner dig og som Norstats kunder kan rette markedsføring mod. Denne markedsføring vil IKKE være rettet mod dig.

Du har mulighed for at se hvilke tredjeparter du har givet os tilladelse til at dele information med via din brugerkonto. Via din brugerkonto har du også når som helst mulighed for at trække dit samtykke tilbage. For at slette historik, skal du også slette cookies i din browser.

Google Analytics

Dette websted benytter Google Analytics, en web-analysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics benytter cookies, som er tekstfiler som bliver placeret på dit device, for at hjælpe webstedet med at analysere hvordan brugere bruger webstedet. Informationen genereret af denne cookien om din brug af webstedet vil blive overført til og lagret på Googles servere i USA.

På websteder hvor IP-anonymisering er aktiveret, vil din IP-adresse blive trunkeret indenfor det europæiske økonomiske område. Kun i undtagelsestilfælde vil hele IP-adressen overføres til Googles server i USA før den trunkeres der. IP-anonymisering er aktiveret på dette websted.

Google vil bruge denne informationen på vegne af webstedsejeren for at vurdere din brug af webstedet, lave rapporter om aktiviteten på webstedet for de som ejer webstedet og levere andre tjenester knyttet til aktiviteten på webstedet og brug av internettet.

Google Tag Manager

Google Tag Manager er en tjeneste fra Google. Google Tag Manager er et system til administrering af digitale koder. Værktøjet samler ikke ind persondata, men kan oprette koder som kan indeholde dine data. Google Tag Manager har ikke tilgang til disse data. Hvis deaktiveringen er gjort på domænet eller cookieniveau, vil sporing fortsætte på alle digitale koder som er implementeret med Google Tag Manager.

Bruger-ID

En individuel bruger-ID bliver tildelt nye medlemmer når kontaktdata opgives og generelle vilkår accepteres. På bruger-ID lagres registreringsinformation og transaktioner. Ved at bruge og lagre data på en bruger-ID, kan vi dele registreringsdata fra vore partnere, kampagner og annoncer, og dermed måle aktiviteter, hvilket hjælper os med kontinuerligt at forbedre vore tjenester. Du accepterer lagring og brug av bruger-ID.

NORSTAT og GDPR

EUs persondataforordning (GDPR) er en EU-forordning som har til formål at styrke og ensrette rettighederne inden for databeskyttelse for individer i EU. Denne er trådt i kraft fra 25. Maj 2018. GDPR lovfæster mange fornuftige datasikkerhedsprincipper, særlig baseret på tankegangen omkring indbygget databeskyttelse: \\ Minimér indsamling af persondata \\ Slet personinformation så snart der ikke længere er behov for at beholde den \\ Begræns tilgangen til og beskyt data gennem hele livscyklussen I Norstat har vi allerede arbejdet med at skabe systemer og rutiner som forbereder os på GDPR i lang tid. Systemerne og rutinerne vi har på plads sikrer at data vil forblive beskyttet, både når det gælder GDPR-kravene og når det gælder om at beskytte forretningsmæssige data.

Om denne databeskyttelses- og privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik handler om hvordan Norstat indsamler og behandler data om dig. Såfremt du har yderligere spørgsmål om behandling af dine data, så kontakt os gerne via vor Data Protection Officer, Tone Belsvik.

dpo@norstatgroup.com