Om Norstatpanel og onlineundersøkelser

Om Norstatpanelet

Norstatpanelet er meningspanelet til Norstat Norge AS. Norstat er en av Europas ledende leverandører av datainnsamling, og tilbyr alle typer og metoder av innsamlingstjenester til profesjonelle brukere av markedsanalyse.

Norstat samler blant annet inn data fra Norstatpanelet ved hjelp av online markedsundersøkelser og meningsmålinger som sendes ut til panelet. Invitasjoner til å delta i undersøkelsene blir sendt via mail og app. Norstatpanelets medlemmer kan også bli invitert til å delta i andre typer studier som gruppesamtaler og dybdeintervjuer.

Medlemmene mottar belønning for de undersøkelser og studier de velger å delta i. De blir belønnet i form av:

  • Norstatmynter som kan veksles inn i gavekort, digitale koder for bruk i kiosker, donasjoner til veldedige organisasjoner med mer.
  • Stjerner som er knyttet til Norstatpanelets lojalitetsprogram.
  • Lodd som gir vinnersjanser i Norstatpanelets kvartalsvise lotteri.

 

Norstatpanelet består utelukkende av registrerte brukere som har samtykket til å delta i markedsundersøkelser og meningsmålinger. Innmelding i Norstatpanelet skjer kun ved invitasjon, og på grunn av metodiske kvalitetshensyn er det dessverre ikke mulighet for å melde seg inn i panelet på eget initiativ.

Et medlemskap hos Norstatpanelet er helt gratis og uforpliktende, og kan avsluttes når som helst.

Medlemmene av Norstatpanelet påvirker beslutninger om nye produkter og strategier til store selskaper hver eneste dag gjennom deres meninger og interesse for ulike temaer, produkter og tjenester.

 

Om onlineundersøkelser

Onlineundersøkelser som metode for datainnsamling opplever en sterk vekst, og er for øyeblikket den mest utbredte metoden til analyser i våre markeder.

Hos Norstatpanelet er det medlemmenes svar i undersøkelsene som former dataene og resultatene markedsanalytikerne senere jobber med og analyserer.

Undersøkelsene våre kan handle om å evaluere ulike produktkonsepter, reklamer eller nye merkevarer. Det kan også handle om mer samfunnsrelaterte temaer, som politiske meninger, meninger om dagsaktuelle saker og nyheter og lignende. Mulighet til å vise lyd, bilder og video er en stor fordel ved denne metoden, i tillegg til muligheten for å bruke den tiden man trenger for å vurdere spørsmål og formulere åpne svar med sine egne ord.