Vilkår

1. Registrering

Det er kun anledning til å registrere seg med én brukerkonto eller epost-adresse i panelet. Norstatpanelet kontrollerer for duplikate brukerkontoer, og forbeholder seg retten til å ekskludere medlemmer og slette tildelte Norstatmynter uten forvarsel dersom det på bakgrunn av registrerte opplysninger mistenkes og/eller bekreftes at medlemmet har flere brukerkontoer.

2. Medlemskap

Medlemskap i Norstatpanelet er kun mulig via invitasjon, og av metodiske kvalitetshensyn er det dessverre ikke mulighet for å melde seg inn på eget initiativ. Profilinformasjonen vi har lagret om deg blir slettet når du melder deg ut av panelet. Frem til da har du mulighet til å lese og redigere denne informasjonen via din brukerkonto. Medlemmer som ikke har fullført en undersøkelse på 6 måneder vil bli kontaktet for å bekrefte at de fortsatt er interessert i å være medlem av Norstatpanelet. Hvis man ikke reagerer på denne henvendelsen i løpet av tre måneder vil medlemsstatus bli satt til "inaktiv", og brukerinformasjon og Norstatmynter vil slettes. Medlemskapet forutsetter at man er bosatt i Norge.

3. Undersøkelser

Du vil bli invitert til å delta i online undersøkelser. Invitasjonene til undersøkelsene vil inneholde informasjon om undersøkelsens lengde og belønning du vil motta for å fullføre undersøkelsen. Du har verken krav på eller forpliktelse til å delta i en undersøkelse. Norstatpanelet definerer hvem som kan delta i en spesifikk undersøkelse, og målgruppen kan variere fra undersøkelse til undersøkelse. Medlemmer forplikter seg til å besvare undersøkelser ærlig og etter beste evne, uten innflytelse fra andre personer. Norstatpanelet forbeholder seg retten til uten forvarsel å melde ut medlemmer som mistenkes for å besvare undersøkelser usant eller useriøst, blant annet ved kontroll av svartid eller svarmønster. Alt innhold på hjemmeside og i undersøkelser er opphavsrettslig beskyttet. Som medlem har du ikke lov til å kopiere, bruke eller distribuere informasjon, bilder, tekst, eller annet materiale uten eksplisitt samtykke fra Norstatpanelet.

4. Godtgjørelser og belønning

Medlemmer mottar belønning for å delta i undersøkelser. Belønningen beregnes i form av Norstatmynter, som senere kan veksles inn i ulike produkter og tjenester. Størrelsen på belønningen avhenger av undersøkelsens lengde og kompleksitet, og opplyses om i invitasjonen. Norstatpanelet belønner kun fullførte undersøkelser. Dersom man avbryter en undersøkelse før den er fullført vil man ikke motta belønning for den aktuelle undersøkelsen, da ufullstendige undersøkelser ikke kan benyttes som en del av et analysegrunnlag.

Norstatmyntene kan kun innløses så lenge et medlem er aktivt, og blir slettet uten forvarsel når medlemskapet ikke lenger regnes som aktivt.

Det aktive Medlemskapet opphører dersom:

  1. Medlemmet selv velger å melde seg ut
  2. Medlemmet ikke har svart på minst en undersøkelse i løpet av de siste seks måneder
  3. Medlemmet oppretter duplikatkontoer eller forsøker å manipulere undersøkelser ved å svare usant eller useriøst, og dermed blir ekskludert fra panelet.