Vilkår

1. Registrering

Det er kun anledning til å registrere seg med én brukerkonto eller epost-adresse i panelet. Norstatpanelet kontrollerer for duplikate brukerkontoer, og forbeholder seg retten til å ekskludere medlemmer og slette tildelte Norstatmynter uten forvarsel dersom det på bakgrunn av registrerte opplysninger mistenkes og/eller bekreftes at medlemmet har flere brukerkontoer.

2. Medlemskap

Medlemskap i Norstatpanelet er kun mulig via invitasjon, og av metodiske kvalitetshensyn er det dessverre ikke mulighet for å melde seg inn på eget initiativ. Profilinformasjonen vi har lagret om deg blir slettet når du melder deg ut av panelet. Frem til da har du mulighet til å lese og redigere denne informasjonen via din brukerkonto. Medlemmer som ikke har fullført en undersøkelse på 6 måneder vil bli kontaktet for å bekrefte at de fortsatt er interessert i å være medlem av Norstatpanelet. Hvis man ikke reagerer på denne henvendelsen i løpet av tre måneder vil medlemsstatus bli satt til "inaktiv", og brukerinformasjon og Norstatmynter vil slettes. Medlemskapet forutsetter at man er bosatt i Norge.

3. Undersøkelser

Du vil bli invitert til å delta i online undersøkelser. Invitasjonene til undersøkelsene vil inneholde informasjon om undersøkelsens lengde og belønning du vil motta for å fullføre undersøkelsen. Du har verken krav på eller forpliktelse til å delta i en undersøkelse. Norstatpanelet definerer hvem som kan delta i en spesifikk undersøkelse, og målgruppen kan variere fra undersøkelse til undersøkelse. Medlemmer forplikter seg til å besvare undersøkelser ærlig og etter beste evne, uten innflytelse fra andre personer. Norstatpanelet forbeholder seg retten til uten forvarsel å melde ut medlemmer som mistenkes for å besvare undersøkelser usant eller useriøst, blant annet ved kontroll av svartid eller svarmønster. Alt innhold på hjemmeside og i undersøkelser er opphavsrettslig beskyttet. Som medlem har du ikke lov til å kopiere, bruke eller distribuere informasjon, bilder, tekst, eller annet materiale uten eksplisitt samtykke fra Norstatpanelet.

4. Belønning

Medlemmer mottar belønning for å delta i undersøkelser. Belønningen beregnes i form av Norstatmynter, som senere kan veksles inn i ulike produkter og tjenester. Størrelsen på belønningen avhenger av undersøkelsens lengde og kompleksitet, og opplyses om i invitasjonen. Norstatpanelet belønner kun fullførte undersøkelser. Dersom man avbryter en undersøkelse før den er fullført vil man ikke motta belønning for den aktuelle undersøkelsen, da ufullstendige undersøkelser ikke kan benyttes som en del av et analysegrunnlag.

Norstatmyntene kan kun innløses så lenge et medlem er aktivt, og blir slettet uten forvarsel når medlemskapet ikke lenger regnes som aktivt.

Det aktive Medlemskapet opphører dersom:

  1. Medlemmet selv velger å melde seg ut
  2. Medlemmet ikke har svart på minst en undersøkelse i løpet av de siste seks måneder
  3. Medlemmet oppretter duplikatkontoer eller forsøker å manipulere undersøkelser ved å svare usant eller useriøst, og dermed blir ekskludert fra panelet.

Panelmedlemmene kan bruke Norstatmyntene sine på en rekke alternativer, inkludert, men ikke begrenset til, gavekort, kuponger og donasjoner til veldedige formål som de finner i Norstatbutikken.  Panelmedlemmene har mulighet til å utforske de ulike belønningsalternativene som finnes i Norstatbutikken før de velger belønningen som passer best deres preferanser.

Vær oppmerksom på at Norstat ikke er ansvarlig for kundeservice relatert til kjøpte gavekort. Ved eventuelle problemer eller spørsmål angående et gavekort kjøpt via Norstatbutikken, bør panelmedlemmene ta direkte kontakt med leverandøren eller den aktuelle kundeservice knyttet til det spesifikke gavekortet. De vil være i stand til å bistå med eventuelle henvendelser eller løse ethvert problem som måtte oppstå.

Norstatbutikken har som mål å tilby et praktisk og mangfoldig utvalg av belønninger for panelmedlemmer, slik at de kan nyte fordelene ved å delta i Norstatpanelet.