Personvern

Personlige data behandles konfidensielt til enhver tid

Vi er opptatt av datasikkerhet og personvern. En markedsundersøkelse analyseres anonymt og på akkumulert nivå. Når en markedsundersøkelse utføres for våre kunder mottar de anonymiserte resultater av studien i helhet, og aldri dine personlige data.

Det er Norstat Norge AS, Fritjof Nansens plass 5, 0160 Oslo som er ansvarlig for at dine persondata blir behandlet og oppbevart trygt.

Datainnsamling i samsvar med strenge juridiske krav

Norstat og Norstatpanelet har strenge krav til personvern og datasikkerhet, og arbeider i tråd med Datatilsynets retningslinjer og bestemmelsene i Personopplysningsloven. Norstat arbeider også i henhold til et internasjonalt anerkjent etisk regelverk for markeds- og opinionsundersøkelser, definert av ESOMAR (www.esomar.org), samt Norsk Markedsanalyse Forenings retningslinjer for gjennomføring av markedsundersøkelser (http://www.analysen.no/).

Markedsundersøkelser er ikke markedsføring!

Dataene som samles inn av Norstat via Norstatpanelet blir brukt til å kartlegge vaner, holdninger, preferanser og kjennskap til bruk for kommersielle og forskningsrelaterte formål. Du vil aldri bli bedt om å kjøpe produkter eller tjenester, og du vil heller ikke motta reklame fra tredjeparter. De personlige opplysningene som samles inn via Norstatpanelet vil ikke bli gitt videre til tredjepart med mindre du har eksplisitt samtykket til dette.

Hva slags persondata om deg vi samler inn, og hva vi bruker disse til:

Avhengig av hvilken informasjon du har delt med oss, lagrer vi en del personopplysninger om deg, sånn som navn, alder, kjønn, postnummer, telefonnummer og gateadresse.

Informasjon om alder, kjønn og geografisk tilhørighet, sammen med svarene på profilspørsmålene, bruker vi for å avgjøre hvilke undersøkelser vi skal invitere deg til. Basert på denne informasjonen vurderer vi om du tilhører den målgruppen en undersøkelse retter seg mot eller ikke, sånn at vi kan redusere sjansen for at vi inviterer deg til undersøkelser du likevel ikke får mulighet til å fullføre.

Kontaktinformasjonen din bruker vi til å invitere deg til undersøkelser og tildele Norstatmynter når du har deltatt. Vi lagrer også informasjon om hvilke undersøkelser du har blitt invitert til og hvilke du har svart på, for å kunne tildele Norstatmynter. Hva du har svart i undersøkelsene lagrer vi derimot ikke knyttet opp mot deg som person.

All informasjon vi har lagret om deg, ligger tilgjengelig under Min konto på panelsidene.

Medlemskap og bruk av registrerte opplysninger

Som medlem av Norstatpanelet gir du Norstat rett til å videreformidle data du har oppgitt i din profil samt data du oppgir i en spørreundersøkelse videre til kunder i statistisk bearbeidet form og i en form som er anonymisert. Navn, postadresse, epost-adresse eller andre personlige opplysninger som vil kunne identifisere enkeltpersoner vil ikke gis videre til våre kunder eller andre uten at vi på forhånd har fått eksplisitt samtykke til dette. Som medlem av Norstatpanelet svarer du på de undersøkelsene du ønsker når det passer for deg.

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til at Norstat skal oppbevare og behandle personopplysninger om deg. Dette gjør du ved å melde deg ut av panelet. Henvendelser om å bli slettet fra panelet kan du rette til support@panel.no.

Profilinformasjonen vi har lagret om deg blir slettet når du melder deg ut av panelet. Frem til da har du mulighet til å lese og redigere denne informasjonen via din brukerkonto.

Informasjon du har oppgitt i spesifikke målgruppe-spørsmål etter undersøkelser kan ikke redigeres via din brukerkonto. Men du kan når som helst se og slette denne informasjonen ved å logge deg inn på din brukerkonto.

Vi forbeholder oss retten til uten forvarsel å melde ut medlemmer som mistenkes for å besvare undersøkelser usant eller useriøst, blant annet ved kontroll av svartid eller svarmønster. Medlemmet vil også miste sine oppsparte Norstatmynter hvis det fremkommer at svarene er av så dårlig kvalitet at de ikke kan brukes i vårt analysearbeid. Det er ikke anledning til å registrere seg med mer enn en brukerkonto eller epost-adresse i panelet. Duplikatkontoer, med tilhørende Norstatmynter, vil bli slettet uten forvarsel.

Lagringstid

Din profil lagres så lenge du er medlem i Norstatpanelet. Dersom du velger å melde deg ut av panelet vil vi slette all informasjon om deg i løpet av 1 uke.

Ved bearbeidelse av anonymiserte datasett kan våre systemer ha bruk for datafiler som inneholder personlig informasjon, som for eksempel email. Slike datafiler er for eksempel nødvendig for å unngå at du inviteres til samme markedsundersøkelse flere ganger. Disse datafilene vil slettes automatisk etter 6 måneder. I noen unntak vil vi ha behov for å lagre disse filene i 24 måneder fordi vi har oppfølgingsundersøkelser som går over 2 år. Disse datafilene er kun brukt i interne systemer og prosesser.

Belønninger

I våre systemer vil du kunne veksle inn dine Norstatmynter mot produkter, donasjoner og elektroniske kuponger. Dersom du velger å veksle inn Norstatmynter mot elektroniske kuponger vil vi utveksle en bruker ID med vår systemleverandør. Leverandøren vil ha logg hvor din bruker ID, dato og produkt lagres.  Det utveksles kun informasjon nødvendig for å gjennomføre transaksjonen og aldri informasjon som identifiserer deg som person.

Bruk av informasjonskapsler ("cookies")

En informasjonskapsel, eller cookie, er en liten tekstfil nettstedet du besøker lagrer på datamaskinen. Den brukes på mange nettsider for å gi deg som besøkende tilgang til ulike funksjoner som å logge inn og huske hva du gjorde forrige gang du besøkte nettstedet.

Medlemsside cookies og cookies på undersøkelse

Norstat og Norstatpanelet bruker cookies for å håndtere innlogging på vårt nettsted, og i noen av våre undersøkelser for å tilby en bedre tjeneste. 

Norstat Tracking cookies

Cookies som benyttes i forbindelse med undersøkelser vil kun brukes dersom du har gitt eksplisitt tillatelse til dette. Disse cookies benyttes til å gi våre kunder innsikt om hvilke målgrupper som har sett en digital annonse kampanje og/eller til å validere hvordan befolkningen i et digitalt segment ser ut. Dette samtykket kan du når som helst trekke tilbake ved at du logger deg inn på din bruker konto.

Cookies fra tredjepart

Norstat kan plassere cookies for våre kunder, men dette vil kun gjøres dersom du har gitt eksplisitt tillatelse til dette. Disse cookies medfører behandling av dine personopplysninger ved at opplysninger du har gitt i et spørreskjema leveres til vår kunde sammen med cookien vi har plassert på vegne av kunden. Kunden vil koble denne informasjonen sammen med annen informasjon de har om din digitale adferd. Formålet er å identifisere målgrupper som ligner på deg og som Norstats kunder kan retter markedsføring mot. Denne markedsføringen vil IKKE være rettet mot deg.

Du har mulighet å se på hvilke tredjeparter du har gitt oss tillatelse til å dele informasjon med via din brukerkonto. Via din brukerkonto har du også når som helst mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke. For å slette historikk, må du også slette cookies i din browser.

Google Analytics

Dette nettstedet benytter Google Analytics, en web-analysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics benytter cookies, som er tekstfiler som blir plassert på din datamaskin, for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukere bruker nettstedet. Informasjonen generert av denne cookien om din bruk av nettstedet vil bli overført til og lagret på Googles servere i USA.

På nettsteder der IP-anonymisering er aktivisert, vil IP-adressen din bli trunkert innenfor det europeiske økonomiske området. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen overføres til Googles server i USA før den trunkeres der. IP-anonymisering er aktivisert på dette nettstedet.

Google vil bruke denne informasjonen på vegne av nettstedseieren for å vurdere din bruk av nettstedet, lage samlerapporter om aktiviteten på nettstedet for de som eier nettstedet og levere andre tjenester knyttet til aktiviteten på nettstedet og bruk av internett.

Google Tag Manager

Google Tag Manager er en tjeneste fra Google. Google Tag Manager er et system for administrering av digitale koder. Verktøket samler ikke inn persondata, men kan opprette koder som kan inneholde dataene dine. Google Tag Manager har ikke tilgang til disse dataene. Hvis deaktiveringen er gjort på domenet eller informasjonskapselnivå, vil sporing fortsette på alle digitale koder som er implementert med Google Tag Manager.

Bruker-ID

En individuell bruker-ID blir tildelt nye medlemmer når kontaktdata oppgis og generelle vilkår aksepteres. På bruker-ID lagres registreringsinformasjon og transaksjoner. Ved å bruke og lagre data på en bruker-ID, kan vi dele registreringsdata fra våre partnere, kampanjer og annonser, og dermed måle aktiviterer, noe som hjelper oss med å kontinuerlig forbedre våre tjenester. Du godtar lagring og bruk av bruker-ID.

NORSTAT og GDPR

EUs personverndirektiv (GDPR) er en EU-forordning som har til mål å styrke og ensrette rettighetene innen personvern for individer i EU. Denne trer i kraft fra 25. Mai 2018.

GDPR lovfester mange fornuftige datasikkerhets-prinsipper, særlig basert på tankegangen omkring innebygget personvern:

\\ Minimèr innsamling av persondata

\\ Slett personinformasjon så snart det ikke lenger er behov for å beholde den

\\ Begrens tilgangen til og beskytt dataene gjennom hele livsløpet

I Norstat har vi arbeidet med å skape systemer og rutiner som forbereder oss på GDPR i lang tid allerede. Systemene og rutinene vi har på plass sikrer at data vil forbli beskyttet, både når det gjelder GDPR-kravene og når det gjelder å beskytte forretningsmessige data.

Om denne personvernerklæringen

Denne personvernsteksten omhandler hvordan Norstat samler inn og behandler data om deg. Dersom du har ytterligere spørsmål om behandling og prosessering av dine data, kontakt oss gjerne via vår Data Protection Officer, Tone Belsvik.

dpo@norstatgroup.com