Voorwaarden en bepalingen

1. Registratie

Elk lid kan zich slechts eenmaal registreren. Norstatpanel controleert de informatie op juistheid. Norstatpanel behoudt zich het recht voor om leden onmiddellijk uit te sluiten van het panel die op basis van hun geregistreerde gegevens die zich duidelijk meermalen hebben ingeschreven of die onjuiste informatie hebben verstrekt.

2. Lidmaatschap

De deelname aan Norstatpanel is alleen op uitnodiging. Uitnodigingen voor het lidmaatschap van Norstatpanel worden door ons gedaan in een willekeurig proces dat specifiek is voor marktonderzoek en worden niet op verzoek gedaan. Iedereen die in Europa woont, 16 jaar of ouder is en toegang heeft tot het internet kan lid worden van Norstatpanel. Het lidmaatschap is gratis en niet-bindend en kan te allen tijde worden opgezegd. Alle persoonlijke gegevens van een panellid worden bij opzegging van het lidmaatschap onmiddellijk verwijderd. Leden die negen maanden niet hebben ingelogd op de Norstatpanel-website en/of hun profiel niet up-to-date hebben gehouden en niet hebben gereageerd op ten minste vier uitnodigingen voor een enquête, wordt per e-mail gevraagd hun interesse om lid te blijven van Norstatpanel te bevestigen. Als het lid niet binnen drie maanden reageert, wordt de lidmaatschapsstatus op "Inactief" gezet en vervallen alle Coins.

3. Enquêtes

Je wordt per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan online onderzoek. Deze e-mail zal ook informatie bevatten over de aard en de hoogte van de vergoeding en over de periode waarin je kunt deelnemen aan het onderzoek. Je heeft noch het recht noch de plicht om deel te nemen aan een enquête. Norstatpanel bepaalt wie aan welk onderzoek mag deelnemen, omdat niet alle leden voldoen aan de specifieke selectiecriteria van de doelgroep. De leden verbinden zich ertoe de vragen zo goed en zo eerlijk mogelijk te beantwoorden. Wij behouden ons het recht voor om deelnemers uit te sluiten van Norstatpanel als zij onjuiste antwoorden of antwoorden van slechte kwaliteit geven.  
Er berust auteursrecht op de inhoud van een enquête. Het verspreiden of hergebruiken van onderdelen zoals beelden, diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Vergoeding en betaling

Leden ontvangen Norstat Coins als vergoeding voor hun deelname aan enquêtes. De vergoeding is mede afhankelijk van de duur van het onderzoek. Norstatpanel beloont alleen ingevulde enquêtes. Deelnemers die een onderzoek afbreken, ontvangen geen beloning, omdat onvolledige vragenlijsten niet geanalyseerd kunnen worden. De opgehaalde Norstat Coins kunnen worden uitbetaald zodra je 100 Norstat Coins (= 10 euro) hebt bereikt. Als je je lidmaatschap opzegt, als Norstatpanel je status heeft gewijzigd in "inactief" (zie punt 2) of als je de enquêtes manipuleert, vervallen de Norstat Coins met onmiddellijke ingang. Houd er rekening mee dat de beloning belastbaar kan zijn - afhankelijk van het bedrag. Lees de fiscale regels door van het land waar je woont.

Panelleden kunnen hun Norstat Coins in de Norstat winkel voor verschillende zaken inwisselen, waaronder, maar niet beperkt tot, cadeaukaarten, vouchers en de mogelijkheid om een goed doel te steunen. Leden kunnen de verschillende opties bekijken en dan zelf een keuze maken.

Norstat is niet verantwoordelijk voor de klantenservice van aangekochte items zoals cadeaukaarten. Als je een vraag hebt over een cadeaukaart die in de Norstatwinkel is gekocht, dien je contact op te nemen met het bedrijf dat deze cadeaukaart uitgeeft.  Zij kunnen je helpen bij vragen of eventuele problemen.

De Norstatwinkel streeft naar een divers en gemakkelijke keuze aan beloningen voor panelleden, zodat deze kunnen profiteren van hun deelname aan het Norstatpanel.