Apie Norstatpanel ir internetines apklausas

Apie Norstatpanel

Norstatpanel yra UAB „Norstat LT“, internetinių apklausų tiekėjo, savanorių respondentų bazė. UAB „Norstat LT“ atlieka internetines apklausas, kuriose dalyvauja savanoriai respondentai, kurie sutiko dalyvauti rinkos ar visuomenės nuomonės tyrimuose.

Dalyvavimas tyrimuose kaip Norstatpanel nariui yra visiškai savanoriškas ir neįpareigojantis. Narystė gali būti atšaukta bet kuriuo metu. Norstatpanel nariai yra nuolat kviečiami dalyvauti internetinėse apklausose ar kviečiami prisijungti prie grupinių diskusijų. Prisijungti prie Norstatpanel galima tik gavus mūsų kvietimą prisiregistruoti prie savanorių respondentų duomenų bazės. Atskiras pakvietimas yra reikalingas dėl tyrimų metodologinių reikalavimų.

Apie rinkos tyrimus

Rinkos tyrimuose užsakovai dažnai nori išsiaiškinti kaip naujas produktas, idėja ar reklama (pvz., televizijos reklama) yra priimama ir vertinama skirtingų žmonių grupių, identifikuoti tendencijas, lūkesčius, požiūrį. Užsakovui Jūsų atsakymai yra nepamainomas informacijos šaltinis, kuris gali padėti numatyti verslo galimybes ar rizikas.

Internetinės apklausos mūsų užsakovams yra patrauklios ne vien tik vertinga informacija, kurią gauna iš Jūsų atsakymų, bet greičiu. Ir tai mes galime pasiūlyti vien tik Jūsų dėka.

Apie internetines apklausas

Norstatpanel apklausose surinkti duomenys yra konfidencialūs ir yra saugomi mūsų sistemoje. Atliekant tyrimus mes didelį dėmesį skiriame kokybei: stebime apklausos pildymo trukmę, pasinaudojant automatiniais įrankiais identifikuojame neįprastus atvejus (neįprastu atveju galime pavadinti tokią situaciją, kai apklausa užpildoma per keletą minučių, kai tuo tarpu prognozuojama trukmė yra keliasdešimt minučių ir pan.). Atliekant duomenų analizę į ją yra įtraukiami tie respondentai, kurie pateikė atsakymus į visus klausimus. Kiekvieno klausimo rezultatai yra apjungiami ir analizuojami bendrai neišskiriant nei vieno respondento.

Išvados, kurios yra formuojamos iš visų respondentų atsakymų, suteikia tyrimo užsakovui naudingų įžvalgų, kaip organizuoti savo veiklą, kaip pateikti produktus ar paslaugas klientams, taip pat gali daryti įtaką ir naujiems produktams, kurie dar tik bus įvedami į rinką.

Mūsų apklausose dažniausiai yra teiraujamasi apie produktų ar paslaugų vertinimą, tikimybę pirkti naujus produktus ir pan. Todėl mums yra itin svarbu, kad Jūs visada pateiktumėte nuoširdų atsakymą. Dalyvaujant apklausose nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Mes prašome skirti pakankamai laiko perskaityti klausimus ir pateikti atsakymus. Į bendrus duomenis mes negalime įtraukti tų apklausų, kurios buvo užpildytos per labai trumpą laiką ar kurių atsakymai prieštarauja vienas kitam.