Taisyklės

1. Registracija

Kiekvienas narys prie Norstatpanel gali prisiregistruoti tik kartą. Norstatpanel nuolat tikrina registracijos duomenis ir pasilieka teisę iš karto pašalinti tas paskyras, kurios dubliuojasi arba pateikė netikslią informaciją.

2. Narystė

Prie Norstatpanel galima prisijungti išskirtinai tik su pakvietimais. Pakvietimai yra siunčiami tiems asmenims, kurie atsitiktinai buvo kontaktuoti telefonu ar tiesioginio interviu būdu ir pateikė mums savo galiojantį el. pašto adresą ar telefono numerį. Bet kuris asmuo, kuriam yra 15 ar daugiau metų ir naudojasi internetu gali tapti Norstatpanel nariu. Narystė yra nemokama, laisvanoriška ir ją nutraukti galima bet kuriuo metu. Narystės nutraukimo atveju visa pateikta informacija yra nedelsiant ištrinama iš duomenų bazių. Asmens, kuris 6 mėnesių laikotarpyje nedalyvavo nei vienoje apklausoje, paskyra tampa nebeaktyvi ir visos jo sukauptos Norstat monetos, žvaigždutės ir kelionės loterijos bilietai yra anuliuojami. Siekiant užtikrinti aukštą surinktų duomenų kokybę, Norstatpanel taip pat nuolat vykdo apklausų metu renkamų duomenų kokybės patikras. Jei apklausoje pateikti Norstatpanel nario atsakymai ar laikas, praleistas pildant apklausą, neatitinka duomenų kokybės kriterijų, Norstatpanel turi teisę pašalinti tokias paskyras ir anuliuoti visas nario Norstat monetas, žvaigždutes ir kelionės loterijos bilietus.

3. Apklausos

Būsite pakviesti dalyvauti internetinėse apklausose. Kvietime dalyvauti apklausoje bus pateikta informacija apie atlyginimo, kurį gausite už apklausos atlikimą, rūšį ir dydį. Dalyvavimas konkrečioje apklausoje yra visiškai savanoriškas. Dalyvaudami apklausose Jūs išreiškiate tik savo nuomonę, kuri nėra teisinga ar neteisinga, ir kuri remiasi Jūsų patyrimu, žiniomis, rekomendacijomis ir pan. Mes pasiliekame teisę pašalinti Norstatpanel narius, kurie pateikia netikslius atsakymus ar kitaip piktnaudžiauja dalyvavimu apklausose. 
Visos apklausų ir tyrimų autorių teisės yra saugomos. Bet koks informacijos (paveiksliukų, video, klausimų, grafikų ir t.t.) panaudojimas be autorių sutikimo yra neteisėtas.

4. Norstat monetos

Norstatpanel nariai už dalyvavimą apklausose gauna Norstat monetas. Monetų kiekis priklauso nuo to, kokia yra vidutinė apklausos trukmė minutėmis. Po vieną paskatinamąją monetą yra skiriama ir tiems nariams, kurie neatitiko atrankos / tikslinės grupės kriterijų. Norstat monetos nėra skiriamos, jei apklausa yra pradedama, tačiau nepabaigiama. Surinkus minimalią Norstat monetų sumą (priklauso nuo prizo) jas galima iškeisti į siūlomas mūsų partnerių dovanų korteles, kuponus ar aukoti labdarai. Sukauptos Norstat monetos galiojimo termino neturi. Jei narystė yra nutraukiama ar narys tampa neaktyvus pagal anksčiau minėtus kriterijus (antras punktas) ar piktnaudžiaujama dalyvavimu apklausose, visos monetos yra anuliuojamos.

Norstatpanel nariai gali išsikeisti savo Norstat monetas Norstat parduotuvėje mainais į įvairius prizus, įskaitant, bet neapsiribojant, dovanų korteles, kuponus ir galimybę aukoti labdarai. Nariai gali peržiūrėti pateiktus pasirinkimus ir išsirinkti prizus, kurie labiausiai atitinka jų norus.

Primename, kad Norstat nėra atsakinga už klientų aptarnavimą, susijusį su įsigytais prizais, pvz., dovanų kuponais. Iškilus bet kokiai problemai ar klausimui dėl dovanų kupono, gauto iš Norstat parduotuvės, vartotojas turėtų tiesiogiai susisiekti su konkretaus prizo pardavėju arba klientų aptarnavimo atstovu. Jie galės padėti įvairiais klausimais ir išspręsti iškilusias problemas.

Norstat parduotuvė siekia pasiūlyti patogų ir įvairų prizų pasirinkimą apklausų dalyviams, leidžiantį jiems mėgautis dalyvavimo Norstatpanel apklausose privalumais.