O Norstatpanel i ankietach online

O Norstatpanel

Norstatpanel to projekt realizowany przez Norstat Polska Sp. z o. o., dostawcę usług badania rynku online. Norstat Polska Sp. z o.o zbiera dane za pomocą ankiet online, od grupy zarejestrowanych użytkowników korzystających z internetu, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniach rynku i badaniach opinii publicznej, w regularnych lub nieregularnych odstępach czasu.

Uczestnictwo w Norstatpanel jest całkowicie bezpłatne i niezobowiązujące oraz może zostać zakończone w dowolnym momencie. Jako uczestnik Norstatpanel, jesteś zapraszany do udziału w ankietach. Udział w Norstatpanel jest możliwy wyłącznie poprzez zaproszenie telefoniczne, lub w ramach specjalnie prowadzonych akcji rekrutacyjnych. Ze względu na metodologię badań, nie możemy zaoferować rejestracji bezpośrednio ze strony www, osobom zainteresowanym udziałem w Norstatpanel

Informacje o badaniach rynku

Za pomocą badań rynku, firmy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób nowy produkt, koncepcja lub materiał reklamowy (np. reklamy telewizyjne lub billboardy) są postrzegane i oceniane, przez osoby, do których takie działania są skierowane

Innym celem prowadzonych badań, jest rozpoznanie wczesnych trendów rynkowych, które można już zauważyć w wyrażanych opiniach, potrzebach i poglądach uczestników badań. Firmy wykorzystują te informacje, aby określić poziom ryzyka biznesowego oraz szanse na odniesienie sukcesu.

Firmy, które zlecają nam realizację ankiet, potrzebują wyników w stosunkowo krótkim czasie. Dzięki udziałowi w naszych ankietach, Twoje opinie są podstawą podejmowanych przez firmy decyzji o nowych produktach i strategiach, które będziesz mógł obserwować na rynku w niedalekiej przyszłości.

Informacje o ankietach online

W Norstatpanel, udzielane przez Ciebie odpowiedzi, na pytania ankietowe tworzą dane, z którymi mogą pracować badacze rynku.

Dane zgromadzone w wyniku badania rynku są skonsolidowane i zapisane przez nas w formie anonimowej. Monitorowanie czasu potrzebnego na wypełnienie ankiety i automatyczne sprawdzanie poprawności odpowiedzi, pozwala nam filtrować dane, których nie można użyć. Wyniki każdego pytania są opracowywane zbiorczo i przygotowywane w postaci graficznej. Wyniki, które zawierają odpowiedzi wszystkich uczestników, mogą ostatecznie kształtować przyszłość i wpływać na nią.

Nasze ankiety dotyczą oceny różnych koncepcji, prawdopodobieństwa zakupu nowych produktów itp. Szczególnie ważne jest, aby zawsze wyrażać tylko szczerą, własną opinię. Nie ma poprawnych lub niepoprawnych odpowiedzi. Prosimy o poświęcenie wystarczającej ilości czasu na dokładne przeczytanie pytania, zanim udzielisz odpowiedzi. Nie możemy brać pod uwagę ankiet, na które udzielono odpowiedzi w zbyt krótkim czasie lub w których podano zbyt wiele sprzecznych odpowiedzi.