Warunki i zasady

1. Rejestracja

Każdy uczestnik Norstatpanel może zarejestrować się tylko raz. Norstatpanel sprawdza podane informacje pod kątem wiarygodności. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia z Norstatpanel uczestników, którzy na podstawie wprowadzonych danych mogą zostać wyraźnie zidentyfikowani jako osoby, korzystające z więcej niż jednego konta, lub podali podczas rejestracji lub/i w ankietach nieprawdziwe informacje.

2. Uczestnictwo

Udział w Norstatpanel jest możliwy wyłącznie na zaproszenie. Zaproszenia do Norstatpanel odbywają się losowo (zgodnie z zasadami obowiązującymi w badaniach rynku) i zaproszenia nie można uzyskać na prośbę. Uczestnikiem Norstatpanel może zostać osoba, która ukończyła 15 lat, zamieszkuje na terytorium Polski i ma dostęp do internetu i własny adres email. Uczestnictwo jest bezpłatne i niezobowiązujące - może zostać zakończone w dowolnym momencie. Wszelkie dane osobowe uczestników Norstatpanel, są usuwane niezwłocznie po skasowaniu konta w Norstatpanel. Uczestnicy, którzy nie zalogowali się na stronie Norstatpanel przez dziewięć miesięcy i/lub nie aktualizowali swojego profilu oraz nie zareagowali na co najmniej cztery zaproszenia do ankiet, zostaną zapytani mailowo o chęć dalszego pozostania uczestnikiem Norstatpanel. Jeśli uczestnik nie zareaguje na wiadomość w ciągu trzech miesięcy, status uczestnictwa zostanie ustawiony na "Nieaktywny", a wszystkie zebrane dotąd monety Norstat zostaną usunięte.

3. Ankiety

Zaproszenia do udziału w ankietach wysyłamy mailowo. W takim zaproszeniu, znajdziesz również informacje o rodzaju i wysokości wynagrodzenia za udział w ankiecie, oraz o okresie, w którym możesz wziąć w niej udział. Nie masz obowiązku udziału w ankiecie. Norstatpanel automatycznie decyduje, do kogo wyślemy zaproszenie do danej ankiety, ponieważ nie wszyscy uczestnicy Norstatpanel będą spełniać określone kryteria wyboru grupy docelowej. Uczestnicy Norstatpanel zobowiązują się odpowiadać na pytania bez wpływu innych osób i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia uczestników z Norstatpanel, jeśli udzielą fałszywych odpowiedzi lub odpowiedzi złej jakości.
Prawa autorskie do treści ankiety są zastrzeżone. Wszelkie powielanie lub używanie obiektów, takich jak obrazy, diagramy, dźwięki lub teksty, w jakichkolwiek publikacjach elektronicznych lub drukowanych, bez zgody autora jest niedozwolone.

4. Wynagrodzenie i płatności

Uczestnicy Norstatpanel, jako wynagrodzenie za udział w ankietach otrzymują monety Norstat. Wynagrodzenie zależy od przewidywanego czasu trwania badania. Norstatpanel wynagradza tylko ankiety wypełnione w całości. Uczestnicy, którzy przerwali ankietę, nie otrzymują wynagrodzenia, ponieważ niekompletne ankiety nie mogą być brane pod uwagę w analizach statystycznych. Zebrane monety Norstat można wypłacić po osiągnięciu 100 monet Norstat (= 20 zł). Musisz wybrać metodę płatności w ciągu trzech miesięcy po zebraniu 100 monet Norstat. W przeciwnym razie, saldo konta zostanie wyzerowane. Jeśli skasujesz swoje konto, lub jeśli Norstatpanel zmieni status Twojego konta na na "nieaktywny" (patrz punkt 2), lub jeśli Twoje konto zostanie zablokowane, zebrane monety Norstat zostaną wykasowane ze skutkiem natychmiastowym. Pamiętaj, że wynagrodzenie może podlegać opodatkowaniu - w zależności od kwoty. Zapoznaj się z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Twoim kraju zamieszkania.