Ochrona danych

Dane osobowe pozostają poufne przez cały czas

Traktujemy Twoje dane osobowe i wszelkie podawane informacje, jako ściśle poufne. Wyniki badania rynku są zawsze analizowane anonimowo. Zleceniodawca badania otrzymuje od nas wyłącznie zagregowane wyniki badania, a nigdy dane osobowe.

Spełniamy surowe wymogi prawne

Dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych [http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1000] Norstatpanel przetwarza i wykorzystuje zgromadzone dane, jedynie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badań rynkowych, określonych przez użytkownika i prawnie wiążących. Zebrane wyniki badań, analizowane są w formie anonimowej. Chcielibyśmy podkreślić, że Twoje dane, których podanie jest wymagane w celu otrzymywania zaproszeń do ankiet, są całkowicie oddzielone od udzielanych w ankietach odpowiedzi. Twoja zgoda dotycząca przetwarzania danych jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie. Przestrzegamy ogólnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz wytycznych ESOMAR (Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Opinii Publicznej i Rynku). Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z nami przez email [email protected] lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie.

Badania rynku nie są związane z działaniami marketingowymi

Informacje zebrane przez Norstat, za pośrednictwem Norstatpanel, są wykorzystywane do określania nawyków, postaw i preferencji konsumentów, w celach komercyjnych i badawczych. Zapewniamy, że w związku z udziałem w ankietach, nigdy nie będziesz proszony o zakup produktów lub usług, ani nie będziesz otrzymywać reklam innych firm. Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem Norstatpanel, nie będą ujawniane stronom trzecim, chyba że wyrazisz na to wyraźną zgodę.

Jakie rodzaje informacji zbieramy i dlaczego

W zależności od tego, jakie informacje nam przekazałeś, przechowujemy szereg danych osobowych o Tobie takich jak: imię, nazwisko, wiek, płeć, kod pocztowy, numer telefonu i adres.

Używamy informacji o wieku, płci czy miejscu zamieszkania, oraz Twoich odpowiedzi na pytania profilowe, aby zdecydować, do których ankiet możemy Cię zaprosić. Na podstawie podanych informacji wstępnie określamy, czy znajdujesz się w demograficznej grupie docelowej ankiety, dzięki czemu możemy zmniejszyć ryzyko zaproszenia do tych ankiet, których nie będziesz w stanie ukończyć z powodu nie spełnienia kryteriów. Ze względów statystycznych przy doborze krajowych reprezentatywnych grup docelowych nurków przypisujemy losowo płeć nurkom albo kobietom, albo mężczyznom.

Przetwarzamy także Twoje dane kontaktowe, aby móc zapraszać Cię do ankiet i wypłacać wynagrodzenie, należe za udział w ankietach. Aby móc prawidłowo przyznawać monety Norstat, przechowujemy informacje na temat ankiet, do których otrzymałeś zaproszenie, oraz tych, które ukończyłeś. Nie przechowujemy jednak w Twoim profilu informacji dotyczących Twoich odpowiedzi na pytania ankiety.

Wszystkie informacje, które o Tobie przechowujemy, są widoczne po zalogowaniu w Norstatpanel, na stronie: "Moje konto".

Uczestnictwo w Norstatpanel i wykorzystywanie danych

Jako uczestnik Norstatpanel, wyrażasz zgodę na przekazywanie naszym klientom, informacji zapisanych w profilu oraz podawanych w ankiecie, w formie anonimowych i zagregowanych danych statystycznych. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email lub inne dane osobowe, które mogłyby identyfikować osoby, nie będą przekazywane naszym klientom ani innym osobom, bez uprzedniej wyraźnej zgody. Jako uczestnik Norstatpanel odpowiadasz na te ankiety, które chcesz, i w czasie kiedy Ci to odpowiada.

Odpowiedzi na pytania specjalne nie mogą być edytowane za pośrednictwem konta użytkownika. Możesz jednak wyświetlić i usunąć podane wcześniej informacje, w dowolnym momencie, logując się na swoje konto użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia, do blokowania kont użytkowników, co do których mamy podejrzenia o niskiej jakości udzielanych odpowiedzi, np. na podstawie kontroli czasu udzielanych odpowiedzi, niezgodności w odpowiedziach na pytania kontrolne a także udzielania nielogicznych odpowiedzi. Uczestnik Norstatpanel, którego konto zostanie zablokowane, straci również wszystkie zgromadzone wcześniej monety Norstat. Odpowiedzi niskiej jakości nie mogą być wykorzystywane w pracy analitycznej. Zabronione jest rejestrowanie więcej niż jednego konta, lub adresu e-mail, w Norstatpanel na osobę. Zduplikowane konta wraz z zebranymi monetami Norstat zostaną usunięte, bez powiadomienia.

Przechowywanie danych

Twój profil jest aktywny tak długo, jak długo jesteś uczestnikiem Norstatpanel. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z uczestnictwa, usuniemy wraz z kontem wszystkie informacje o Tobie. Podczas przetwarzania anonimowych danych, nasze systemy mogą wymagać dostępu do danych zawierających dane osobowe, takie jak adres email, który umożliwia wysłanie zaproszenia do udziału w ankiecie. Dane z ankiet przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, a po spełnieniu tego celu, automatycznie usuniemy pliki zawierające informacje, które mogłyby Cię zidentyfikować.

Nagrody/Wynagrodzenie

Za zebrane monety Norstat, możesz kupować produkty, vouichery elektroniczne lub przekazywać datki na cele charytatywne. Jeśli zdecydujesz się wymienić zebrane monety Norstat na vouchery elektroniczne, wówczas możemy przekazać wygenerowany przez system identyfikator, do naszego zewnętrznego dostawcy wybranego rodzaju vouchera. Dostawca będzie przechowywać wygenerowany numer ID wraz z datą i i zamówiony rodzaj vouchera. Udostępniamy tylko te informacje, które są niezbędne do realizacji transakcji. Nigdy nie udostępniamy żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika. Kiedy dokonasz zakupu w sklepie Norstat (wymienisz zgromadzone monety Norstat na wybrany rodzaj gratyfikacji), Norstat zarejestruje użyty do logowania adres IP w celu zminimalizowania ryzka nieuprawnionego wykupu.

Pliki cookie

Plik cookie, to niewielki plik tekstowy, który przechowuje informacje na Twoim komputerze. Jest używany na wielu stronach internetowych, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do różnych funkcji, takich jak logowanie i zapamiętywanie działań wykonanych podczas ostatniej wizyty na stronie.

Pliki cookie na stronie internetowej oraz w ankietach

Plików cookie używamy do obsługi logowania na naszej stronie, oraz w niektórych ankietach, aby zapewnić lepszą obsługę użytkownika.

Pliki cookie innych firm

Norstat może umieszczać pliki cookie w imieniu naszych klientów, ale tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to wyraźną zgodę. Pliki cookie umożliwiają przetwarzanie danych osobowych oraz informacji podanych przez użytkownika, podczas odpowiadania na nasze ankiety. Wówczas udzielone w ankiecie odpowiedzi, są dostarczane do naszego klienta, wraz z plikiem cookie, który umieściliśmy w jego imieniu. Klient łączy uzyskane w ten sposób informacje z innymi informacjami, dotyczącymi Twojego zachowania w sieci, które posiada. Celem jest zidentyfikowanie grup docelowych podobnych do Ciebie, do których mogą być kierowane określone działania marketingowe. Te działania marketingowe NIE będą skierowane do Ciebie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, logując się na swoje konto użytkownika.

Masz możliwość wglądu i edycji, którym firmom dałeś pozwolenie na udostępnianie informacji, za pośrednictwem Twojego konta użytkownika. Za pośrednictwem konta użytkownika, masz również możliwość wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Aby usunąć historię, musisz również usunąć pliki cookie z przeglądarki.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi do analizy statystyk stron internetowych, udostępnianej przez Google, (zwaną dalej: Google). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze, aby pomóc analizować sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny, będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach, cały adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google w USA i dopiero tam skrócony. Anonimizacja IP na tej stronie jest aktywna.

Google będzie korzystał z przekazanych informacji w imieniu operatora tej strony internetowej, w celu oceny sposobów korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów witryn i świadczenia im innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystania z internetu.

Adres IP, który Twoja przeglądarka przekazuje w ramach Google Analytics, nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zrezygnować z udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że w takim przypadku możesz nie móc korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Możesz też zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics w dowolnym momencie, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics dla bieżącej przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Menedżer tagów Google

Menedżer tagów Google, to usługa świadczona przez Google. Menedżer tagów Google, to narzędzie do zarządzania platformą. Narzędzie to nie gromadzi żadnych danych osobowych, ale powoduje aktywację tagów, które mogą zawierać dane. Menedżer tagów Google nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli wyłączenie zostanie wykonane na poziomie domeny lub pliku cookie, będzie obowiązywać dla wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych w Menedżerze tagów Google.

Vouchery

Aby zapewnić użytkownikom interesującą ofertę voucherów, współpracujemy z dostawcami, którzy oferują takie vouchery. W momencie zamówienia wybranego vouchera, dostawca otrzymuje dostęp do Twojego adresu email oraz adres IP w postaci zaszyfrowanego formularza (Art. 6 ust. 1 f RODO). Dane te są konieczne, w przypadku możliwych reklamacji, dotyczących otrzymanego vouchera. (artykuł 21 par.3, Artykuł 6 punkt 1 c RODO). Adres IP będzie używany wyłącznie do celów bezpieczeństwa danych i z reguły będzie anonimizowany po siedmiu dniach (Artykuł 6 Abs.1 f DSGVO). Ponadto, dostawca voucherów otrzyma numer zamówienia, wartość zamówienia wraz z walutą, identyfikator sesji, kod vouchera oraz sygnaturę czasową w formie zaszyfrowanej do celów rozliczeniowych. (Artykuł 6 Abs.1 f DSGVO). Jeśli chcesz wymieniać zgromadzone monety Norstat na voucher, wówczas kliknij w wybrany voucher a zostaniesz poproszony o wprowadzenie danych niezbędnych do realizacji zamówienia wybranego vouchera. (Art. 6 ust. 1 b, f GDPR). Więcej informacji na temat przetwarzania danych, przed dostawców voucherów, znajdziesz na stronie dostawcy wybranego vouchera..

ID użytkownika

Indywidualny identyfikator użytkownika jest przypisywany do użytkowników w chwili podania danych kontaktowych i po zaakceptowaniu ogólnych warunków. Pod numerem ID użytkownika przechowywane są wszystkie podawane informacje. Używając i przechowując ID użytkownika, jesteśmy w stanie przydzielić naszym partnerom, kampaniom i reklamom uczestników ankiet, a tym samym zmierzyć długoterminową wydajność, co pomaga w stale się rozwijać. Rejestrując się w Norstatpanel zgadzasz się na przechowywanie i używanie identyfikatora użytkownika.

NORSTAT i RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to rozporządzenie, dzięku któremu Komisja Europejska wzmacnia i ujednolica zasady dotyczące ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej (UE). Obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

RODO wprowadza wiele zdroworozsądkowych pomysłów na zachowanie bezpieczeństwa danych.

\\Minimalizowanie gromadzenia danych osobowych
\\Usuwanie danych osobowych, które nie są już potrzebne
\\Ograniczenie dostępu i zabezpieczenie danych

Norstat posiada systemy i procedury do zgodne z RODO. Systemy i procedury Norstat zapewniają bezpieczeństwo danych, zarówno pod względem wymogów RODO, jak i ochrony biznesu.

Szczegółowe informacje na temat RODO artykuł 13 i 14

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowujemy. Norstat dostarcza wszelkich informacji, niezbędnych do zapewnienia legalnego, uczciwego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych. Zawsze będziemy informować Cię o celu przetwarzania, o tym, jakie kategorie danych przetwarzamy, z którymi (jeśli w ogóle) udostępniliśmy inne informacje o Tobie, informacje o okresie przechowywania danych i Twoich prawach dotyczących przetwarzania. Twoje prawo do wglądu w dane jest ograniczone, jeśli chodzi o odpowiedzi na pojedyncze ankiety. Dzieje się tak dlatego, że odpowiedzi są przechowywane w postaci zagregowanej i nie są połączone z identyfikatorem użytkownika, a zatem śledzenie odpowiedzi udzielanych w ankietach, wymaga znacznej ilości ręcznego wyszukiwania. Jeśli jednak, z jakiegoś powodu, ważny jest dla Ciebie wgląd do takich danych, będziesz musiał określić, w jakie informacje potrzebujesz wglądu.

O nas i niniejsza Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki Norstat gromadzi i przetwarza dane o Tobie. Jeśli masz dalsze pytania, dotyczące przechowywania i przetwarzania swoich danych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego Inspektora Ochrony Danych, Tone Belsvik.

[email protected]

Norstat Group AS, Lipiec 2022