Om Norstatpanelen och online-undersökningar

Om Norstatpanelen

Sveriges kanske bästa undersökningspanel!

Norstatpanel drivs av marknadsundersökningsföretaget Norstat och har över 115.000 medlemmar i Sverige, och 650.000 medlemmar totalt i Europa. Som medlem får du e-post med inbjudningar till undersökningar som du besvarar när du vill. Undersökningarna kan handla om allt möjligt, då våra uppdragsgivare är såväl företag som offentliga verksamheter och myndigheter.

Du är med och påverkar en hel del! Allt från reklam till samhällsutvecklingen i stort. På norstatpanel.se har du också möjlighet att delta i gruppdiskussioner och djupintervjuer, antingen ansikte mot ansikte eller över internet.

Om marknadsundersökningar

Hur påverkar din åsikt?

Kommersiella marknadsundersökningar handlar om hur ett företag vill testa hur nya produkter, koncept eller annonsmaterial (exempelvis TV-reklam eller reklampelare) tas emot av en viss målgrupp.

Ett annat mål är att upptäcka tidiga trender som kan identifieras i respondenternas åsikter och önskningar rörande aktuella marknadssegment. Företag använder denna information till att försöka fastställa riskerna och möjligheterna för företagets framgång.

Företagen som anlitar oss tar emot exakt den information de behöver på en relativt kort tid, tack vare ditt deltagande i våra undersökningar. Din åsikt formar basen för beslut angående nya produkter och strategier, vilket du själv kommer kunna se i framtiden.