Villkor

1. Registrering

Medlemmar får endast registrera sig i panelen en gång. Norstat kontrollerar att den angivna informationen stämmer. Norstat har rätt att med omedelbar verkan exkludera medlemmar som, baserat på deras registrerade data, kan säkerställas vara dubbletter eller ha angett felaktig information.

2. Medlemskap

Deltagande i Norstatpanelen sker vanligtvis via inbjudan. Alla som är bosatta i Sverige, är minst 15 år och använder internet regelbundet är välkomna som medlemmar i Norstatpanelen. Medlemskapet är gratis och inte bindande, och kan när som helst avslutas. Personlig data om medlemmen kommer raderas snarast efter avslutandet av medlemskapet. Medlemmar som inte har slutfört en undersökning under sex månader kommer att kontaktas för att bekräfta sitt fortsatta intresse för att förbli medlem i Norstatpanelen. Om medlemmen inte reagerar kommer denne klassas som "inaktiv". När en medlem blir inaktiv förfaller alla intjänade Norstatmynt.

3. Undersökningar

Du kommer att bli inbjuden att delta i online-undersökningar. Undersökningsinbjudan kommer att innehålla information om vilken typ och ersättning du får för att fylla i undersökningen. Det är frivilligt att delta i alla undersökningar. Norstat beslutar vem som får delta i en undersökning, eftersom alla medlemmar vanligtvis inte passar in i målgruppen för enkäten. Medlemmar åtar sig att besvara undersökningsfrågor utan inflytande från andra personer, och utifrån sin egen kunskap. Norstat förbehåller sig rätten att exkludera deltagare från Norstatpanelen om de anger falska svar i undersökningar.

Upphovsrätten för allt undersökningsinnehåll är reserverad. Kopiering av innehåll såsom bilder, diagram, ljud eller texter i elektroniska eller printade publikationer är inte tillåten utan upphovsmannens tillstånd.

4. Ersättning

Medlemmar i Norstatpanel mottar Norstatmynt som ersättning för sitt deltagande i undersökningar. Antalet utdelade Norstatmynt beror delvis på undersökningens längd. Norstat ger endast ersättning för undersökningar med fullständiga svar. Deltagare som avbryter en undersökning mottar inte någon ersättning, eftersom ofullständiga frågeformulär inte kan analyseras. Undersökningar där respondenten inte bedöms passa i målgruppen eller där inga fler svar behövs genererar vanligtvis 1 Norstatmynt som ersättning.

Panelmedlemmarna kan lösa in sina Norstatmynt i Norstatbutiken i utbyte mot en mängd olika föremål, inklusive men inte begränsat till presentkort, kuponger och möjligheten att göra donationer till välgörenhet. Medlemmarna kan utforska de tillgängliga alternativen och välja belöningar som bäst passar deras preferenser.

Observera att Norstat inte ansvarar för kundservice relaterad till köpta artiklar som presentkort. I händelse av problem eller frågor angående ett presentkort som erhållits från Norstatbutiken, bör användaren kontakta säljaren eller den lämpliga kundtjänstrepresentanten som är associerad med den specifika artikeln direkt. De kommer att kunna hjälpa till med eventuella förfrågningar eller lösa eventuella problem som kan uppstå.

Norstat Store syftar till att tillhandahålla ett bekvämt och varierat urval av belöningar för panelmedlemmar, så att de kan utnyttja fördelarna med sitt deltagande i Norstatpanel.