Andmekaitse

Isikuandmed on alati konfidentsiaalsed

Teie isikuandmeid ja teavet käsitleme rangelt konfidentsiaalsena. Turu-uuringute tulemusi analüüsitakse alati anonüümselt. Kui klient kogub turu-uuringu andmeid, anname neile üle ainult uuringu kokkuvõtlikud tulemused ja mitte kunagi teie isikuandmeid.

Kõik vastab rangetele juriidilistele nõuetele

Andmeid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse kooskõlas andmekaitseseaduse nõuetega. Norstatpanel töötleb ja kasutab kogutud andmeid üksnes nii palju, kuivõrd see on vajalik turu-uuringute läbiviimiseks, mis on seaduslik ja teie nõusoleku saanud. Üksikute uuringute andmeid analüüsitakse anonüümselt. Tahaksime rõhutada, et Teie aadressiandmed (mida me vajame teile informatsiooni saatmiseks) on Teie vastustest täiesti eraldatud. Teie nõusolek on vabatahtlik ja seda võib igal ajal tagasi võtta. Samuti järgime ESOMARi (Euroopa arvamus- ja turundusuuringute ühing) üldisi andmekaitse sätteid ja õiguslikke suuniseid. Kui soovite rohkem teavet, võtke meiega ühendust e-posti aadressil [email protected] või kontaktivormi kaudu.

Turu-uuringud ei ole turundus

Norstatpaneli kaudu Norstati kogutud andmed on mõeldud harjumuste, hoiakute ja eelistuste kaardistamiseks kaubandus- ja teadustegevusega seotud eesmärkidel. Teil ei paluta kunagi osta tooteid või teenuseid, samuti ei saa Te kolmanda osapoole reklaame. Norstatpaneli kaudu kogutud isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui olete selleks andnud selgesõnalise nõusoleku.

Milliseid isikuandmeid me Teie kohta kogume ja miks

Sõltuvalt sellest, millist teavet olete meile andnud, salvestame Teie kohta mitmeid isikuandmeid, nagu nimi, vanus, sugu, postiindeks, telefoninumber ja tänava aadress.

Me kasutame teavet vanuse, soo ja postiindeksite kohta ning Teie vastuseid profiiliküsimustele, et otsustada, millistesse uuringutesse Teid kutsuda. Selle teabe põhjal otsustame, kas kuulute uuringu sihtgrupiks olevasse demograafilisse gruppi. Nii saame vähendada riski, et kutsume Teid uuringusse, mida Te ei saa täita. Statistilistel põhjustel määrame rahvusliku esindusliku sihtrühma valimisel sukeldujate soo juhuslikult kas naiste või meeste vahel.

Me töötleme Teie kontaktandmeid, et saaksime saata Teile uuringukutseid ja motiveerida Teid uuringuid lõpuni vastama. Samuti salvestame teavet selle kohta, milliseid uuringukutseid olete saanud ja millised olete lõpetanud, et saaksite õigeid kutseid. Me ei salvesta Teie profiilis teavet, mis puudutab Teie vastuseid uuringuküsimustele.

Kogu Teie kohta salvestatud teave on paneeli lehtedel saadaval Minu konto all.

Teie liikmelisus ja meie andmete kasutamine

Norstatpaneli liikmena annate Norstatile õiguse edastada meie klientidele oma profiilil olevat ja Teie poolt uuringu käigus esitatud andmeid statistiliselt töödeldud ja anonüümses vormis. Nime, postiaadressi, e-posti aadressi või muid isikuandmeid, mis võivad isikuid tuvastada, ei edastata meie klientidele ega teistele ilma eelneva selgesõnalise nõusolekuta. Norstatpaneli liikmena vastate uuringutele Teile sobival ajal.

Teatud sihtgrupi küsitlustes esitatud teavet ei saa Teie kasutajakonto kaudu muuta. Sellegipoolest saate seda teavet igal ajal vaadata ja oma kontole sisse logides kustutada.

Me jätame endale õiguse ilma etteteatamiseta peatada liikmesus nendel liikmetele, keda kahtlustatakse madala kvaliteediga vastuste andmises, sealhulgas vastamise aja või reageeringute kontrollimisel. Liige kaotab ka oma kogunenud Norstat mündid, kui ilmneb, et vastused on nii halva kvaliteediga, et me ei saa neid analüüsitöös kasutada. Ühe inimese kohta ei ole lubatud registreerida rohkem kui ühte kasutajakontot või e-posti aadressi. Dubleerivad kontod koos vastavate Norstat müntidega kustutatakse ilma ette teatamata.

Andmete salvestamine

Teie profiil on salvestatud seni, kuni olete Norstatpaneli liige. Kui otsustate paneelist loobuda, kustutame kogu teabe Teie kohta. Anonüümsete andmekogumite töötlemisel võivad meie süsteemid nõuda isikuandmeid sisaldavaid andmefaile, näiteks e-posti, mis võimaldab meil saata kutse uuringus osalemiseks. Me säilitame Teie küsitluse andmed ajavahemiku jooksul, mis on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide täitmiseks. Kui eesmärk on täidetud, kustutame automaatselt Teie poolt tuvastatavat teavet sisaldavad andmefailid.

Tasustamine

Kasutades Norstati münte, saate osta tooteid, kinkekaarte, digitaalseid kuponge ja teha annetusi. Kui otsustate vahetada Norstati münte digitaalsete kupongide vastu, võime süsteemi genereeritud lunastustunnuse üle anda meie kolmanda osapoole süsteemi tarnijale. Müüja hoiab logi, mis sisaldab Teie lunastustunnust, kuupäeva ja toodet. Me jagame ainult teavet, mis on vajalik tehingu lõpuleviimiseks ja mitte kunagi isikuandmete tuvastamiseks.

Kui lunastate Norstati münte, siis Norstati süsteem salvestab vastava IP-aadressi, et vältida tulevikus pettuseid punktide lunastamisel.

Meie küpsiste kasutamine

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestab Teie arvutis teavet. Seda kasutatakse paljudel veebilehtedel, et anda külastajatele juurdepääs mitmesugustele funktsioonidele, nagu sisselogimine ja sisu, mida leheküljel viimati külastasite.

Meie veebilehe küpsised ja uuringuküpsised

Me kasutame küpsiseid meie saidile sisselogimiseks ja mõnes meie uuringus parema teenuse pakkumiseks.

Kolmanda osapoole küpsised

Norstat võib oma klientide nimel küpsiseid kasutada, kuid ainult siis, kui olete selleks andnud selgesõnalise nõusoleku. Need küpsised võimaldavad töödelda Teie isikuandmeid ja teavet, mida olete andnud meie küsitlustele vastates, ning edastatakse meie kliendile koos küpsisega, mille me oleme nende nimel esitanud. Klient ühendab selle teabe muu digitaalse käitumisega seotud teabega. Eesmärgiks on tuvastada Teile sarnased sihtrühmad, kellele on võimalik suunata turundustegevust. Need turundustegevused EI OLE suunatud teile. Seda nõusolekut saab igal ajal oma kasutajakontole sisse logides tagasi võtta.

Teil on võimalus vaadata ja muuta, millistele kolmandatele osapooltele olete andnud meile loa oma kasutajakonto kaudu teabe jagamiseks. Teie kasutajakonto kaudu on Teil ka võimalus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Ajaloo kustutamiseks peate kustutama küpsised ka brauserist.

Web analysis by Matomo

Scope of the processing of personal data

On our website, we use the open source software tool Matomo (formerly PIWIK) to analyze the surfing behavior of our users. The software places a cookie on the user's computer (see above for cookies). If individual pages of our website are accessed, the following data is stored:

  • two bytes of the IP address of the user's accessing network
  • the called up web page
  • the website from which the user has accessed the accessed website (referrer)
  • the sub-pages accessed from the website accessed
  • the duration of stay on the website
  • the frequency with which the website is accessed
  • technical details of the browser such as version number or resolution

The software runs exclusively on the servers of our website. The personal data of users is only stored there. The data will not be passed on to third parties.

The software is set so that the IP addresses are not completely stored, but 2 bytes of the IP address are masked (e.g.: 192.168.xxx.xxx). In this way it is no longer possible to assign the shortened IP address to the calling computer.

Legal basis for the processing of personal data

The legal basis for processing users' personal data is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Purpose of data processing

The processing of users' personal data enables us to analyse the surfing behaviour of our users. We are able to compile information about the use of the individual components of our website by evaluating the data obtained. This helps us to continuously improve our website and its user-friendliness. For these purposes, it is also in our legitimate interest to process the data in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. By anonymizing the IP address, users' interest in protecting their personal data is sufficiently taken into account.

Duration of storage

The data will be deleted as soon as they are no longer needed for our recording purposes. In our case, this is the case after 5 years, as we measure the long-term impact of optimizations of our offer.

Possibility of objection and elimination

Cookies are stored on the user's computer and transmitted to our site. Therefore, you as a user also have full control over the use of cookies. You can deactivate or restrict the transmission of cookies by changing the settings in your Internet browser. Cookies that have already been saved can be deleted at any time. This can also be done automatically. If cookies are deactivated for our website, it may no longer be possible to use all functions of the website in full.

We offer our users on our website the possibility of an opt-out from the analysis procedure. To do this, uncheck the Analysis category in our Cookie banner. In this way, another cookie is placed on your system, which signals to our system not to store the user's data. If the user deletes the corresponding cookie from his own system in the meantime, he must set the opt-out cookie again.

More information about the privacy settings of the Matomo software can be found under the following link: https://matomo.org/docs/privacy/.

Kasutaja ID

Uutele liikmetele määratakse individuaalne kasutajatunnus niipea, kui sisestate oma kontaktandmed ja nõustute nende üldtingimustega. Selle kasutajatunnuse all salvestatakse kõik registreerimiskanded ja tehingud. Kasutades ja salvestades sellist kasutaja ID-i, saame me oma partneritele, kampaaniatele ja reklaamidele eraldada registreerimised ning mõõta ning parandada kampaaniate tulemust. Te nõustute kasutaja ID säilitamisega ja kasutamisega.

NORSTAT ja GDPR

Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) on määrus, millega Euroopa Komisjon tugevdab ja ühtlustab üksikisikute andmekaitset Euroopa Liidus (EL). See kehtib alates 25. maist 2018.

GDPR reguleerib mitmeid tavamõistes andmete turvalisusega seotud mõtteid, eriti seoses kavandatud puutumatuse põhimõtetega:


Viige miinimumini selliste andmete kogumine, mille põhjal on võimalik isikut tuvastada.
Kustutage isiklikult tuvastatav teave, mida enam ei vajata.
Piirake juurdepääsu ja hoidke andmeid turvaliselt kogu nende elutsükli jooksul.

Norstat on pikka aega koostanud süsteeme ja põhimõtteid, et rakendada GDPRi. Norstati süsteemid ja põhimõtted tagavad, et andmed on ohutud nii GDPRi nõuete kui ka ettevõtte kaitse seisukohast.

GDPRi artikli 13 ja 14 üksikasjad

Teie kui andmesubjekti õigused

Teil on õigus vaadata kõiki Teie kohta salvestatud isikuandmeid. Norstat annab kogu vajaliku teabe isikuandmete õigusliku, õiglase ja läbipaistva töötlemise tagamiseks. Me teavitame Teid alati töötlemise eesmärgist, samuti sellest, milliseid andmekategooriaid me töötleme, kellega (kui üldse) oleme Teie andmeid, andmete säilitamise aega ja Teie õiguste töötlemist jaganud. Kuid Teie õigus andmeid vaadata on varasemate vastuste korral üksikutele uuringutele piiratud. Seda seetõttu, et vastused salvestatakse pseudonüümitud kujul ega ole ühendatud Teie kasutajatunnusega ning seepärast on varasemate vastuste leidmiseks vaja käsitsi töötlemist. Kui Teil on endiselt oluline vaadata selliseid varasemaid andmeid, peate täpsustama, milliseid andmeid vajate.

Meist ja sellest privaatsuspoliitikast

See privaatsusavaldus selgitab, kuidas Norstat Teie kohta andmeid kogub ja töötleb. Kui Teil on lisaküsimusi oma andmete töötlemise kohta, võtke meiega ühendust meie andmekaitseametniku Tone Belsviki kaudu.

[email protected]

Norstat Group AS, juulis 2022