Norstati paneelist ja veebiuuringutest

Norstatpanelist

Norstatpanel on veebiuuringuid teostava turu-uuringu ettevõtte Norstat Eesti AS küsitlusplatvorm. Norstat kogub küsitlusandmeid veebipõhistest paneelidest - registreeritud liikmetega internetikasutajatelt, kes on nõustunud regulaarselt või aeg-ajalt osalema turu-uuringutes ja arvamusküsitlustes.

Liikmesus Norstatpanelis on täiesti tasuta ja mittesiduv ning sellest võib soovi korral igal ajal lahkuda. Liikmena kutsutakse Teid regulaarselt täitma küsimustikke ja osalema uuringutes. Norstatpaneli liikmeks saab vaid isikliku kutse alusel või erikampaania osana. Uurimismetoodika nõuete tõttu ei saa me pakkuda kutseta liitumist neile, kes on huvitatud Norstatpanelis osalemisest.

Turu-uuringutest

Turu-uuringute kaudu soovivad ettevõtted testida, kuidas erinevad sihtgrupid aktsepteerivad ja hindavad uusi tooteid, kontseptsioone või reklaame (nt telereklaamid, välireklaam).

Samuti võib olla eesmärgiks märgata muutuseid erinevates suundumustes, mis võivad esile kerkida teatud sihtrühmade arvamustes, ootustes ja hinnangutes. Ettevõtted kasutavad seda teavet, et hinnata ettevõtte tegevuse riske ja võimalusi.

Ettevõtted saavad meie käest vastused neid huvitavatele küsimustele suhteliselt lühikese aja jooksul tänu Teie täidetud ankeetidele. Teie hinnangud on aluseks otsustele, mida teevad ettevõtted uute toodete loomisel ja strateegiate koostamisel ning nende otsuste mõju võite ise näha ettevõtete tegevuses.

Info veebiuuringutest

Norstatpanelis moodustuvad Teie vastustest andmed, millega turu-uurijad tööd teevad.

Turu-uuringu käigus kogutud andmed koondatakse ja salvestatakse anonüümselt. Küsitluse läbimise aja jälgimine ja vastuste automaatne usaldusväärsuse kontroll võimaldab meil filtreerida kasutamiskõlbmatuid andmeid. Iga küsimuse tulemused summeeritakse ja esitletakse graafiliselt. Uuringu tulemused, mis on koostatud kõikide vastuste põhjal, võivad omada olulist mõju uuringu tellija otsustele tulevikus.

Meie uuringud võivad sisaldada erinevate kontseptsioonide hindamist, huvi uute toodete ostmise vastu jne. Eriti oluline on anda alati aus vastus, sest puuduvad õiged või valed vastused. Võtke alati piisavalt aega, et küsimused hoolikalt enne vastamist läbi lugeda. Me ei saa kasutada neid täidetud küsimustikke, millele antakse vastused liiga lühikese aja jooksul või milles sisestatud vastused on omavahel vastuolus.