Tingimused

1. Registreerimine

Iga liige võib registreeruda ainult üks kord. Norstatpanel kontrollib teabe täpsust. Norstatpanel jätab endale õiguse arvata viivitmatult välja paneeli liikmed, kes oma registreeritud andmete põhjal on selgelt tuvastatud duplikaatidena või on esitanud ebaõigeid andmeid.

2. Liikmesus

Norstatpanelis osalemine toimub ainult kutse alusel. Norstatpaneli liikmeks saamise kutsed on välja saadetud juhuvalikul teostatud küsitlemise käigus ja neid ei väljastata sooviavalduse alusel. Igaüks, kes elab Euroopas, on 15-aastane või vanem ja kellel on juurdepääs internetile, võib saada Norstatpaneli liikmeks. Liikmesus on tasuta ja mittesiduv ning seda võib igal ajal tühistada. Olemasolevad isikuandmed kustutatakse viivitamata liikmestaatuse tühistamise korral. Liikmetega, kes pole uuringut 6 kuud täitnud, võetakse ühendust, et kinnitada nende jätkuvat huvi jääda Norstatpaneli liikmeks. Kui liige ei reageeri, seatakse liikmestaatuse olekuks "Mitteaktiivne" ja kõik Norstati mündid aeguvad.

3. Küsitlused

Teid kutsutakse osalema veebiküsitlustes. Uuringukutse sisaldab teavet küsitluse täitmise eest saadava tasu liigi ja suuruse kohta. Teil ei ole õigust ega kohustust osaleda igas uuringus. Norstatpanel otsustab, kes selles uuringus osaleda võib, kuna kõik liikmed ei vasta tavaliselt sihtrühma valikukriteeriumidele. Liikmed kohustuvad küsimustele vastama ilma teiste mõjuta ja oma teadmiste kohaselt. Me jätame endale õiguse arvata liige Norstatpanelist välja, kui nad annavad eksitavaid või halva kvaliteediga vastuseid. 
Iga uuringu sisu autoriõigus on reserveeritud. Teiste objektide, nagu pildid, diagrammid, helid või tekstid, dubleerimine või kasutamine muudes elektroonilistes või trükitud väljaannetes ei ole autori nõusolekuta lubatud.

4. Tasu ja maksed

Liikmed saavad uuringutes osalemise eest tasu Norstati müntide kujul. Tasu sõltub osaliselt uuringu pikkusest. Norstatpanel tasustab ainult lõpuni täidetud uuringuid. Küsitlust katkestavad osalejad ei saa tasu, kuna mittetäielikke küsimustikke ei saa analüüsida. Kogutud Norstati mündid saab lunastada annetuste, kinkekaartide või WeForesti projekti kaudu puude istutamise kaudu. Kui tühistate oma liikmestaatuse, Norstatpanel on teie staatuse muutnud mitteaktiivseks (vt punkt 2) või kui manipuleerite uuringutega, kustuvad Norstati mündid koheselt. Kinkekaartidega seonduv allub elukohariigi maksuseadustele.

Paneeli liikmed saavad lunastada oma Norstati münte Norstati veebipaneeli poes. Registreeritud liikmed saavad tutvuda saadaolevate valikutega ning valida oma eelistustele vastavalt sobivaima.

Pange tähele, et Norstat ei vastuta ostetud kaupade, näiteks kinkekaartidega, seotud klienditeeninduse ega kaupmehe juures tekkivate probleemide eest. Norstati poest saadud kinkekaardiga seotud probleemide või küsimuste korral peaks kinkekaardi lunastanu võtma otse ühendust müüja või teenusepakkuja esindajaga. Neil on võimalik enda kliente päringute ja võimalike probleemide korral abistada.

Norstati veebipaneeli poe eesmärk on pakkuda registreeritud liikmetele mugavat ja mitmekesist preemiate valikut, võimaldades neil uuringutele vastamise eest teenida erinevaid hüvesid.