Teave

Ettevõtte kontakt
Norstatpanel.com omanik on:

Norstat Eesti AS
Endla 15
10122, Tallinn
Eesti
 
Mail: [email protected]
TEL: 764 3470

Koduleht: norstat.ee 

Õigustest loobumine

Sisu Autor jätab endale õiguse mitte olla vastutav esitatud teabe aktuaalsuse, õigsuse, täielikkuse või kvaliteedi eest. Seepärast lükatakse tagasi vastutusnõuded mis tahes esitatud teabe, sealhulgas mittetäieliku või ebaõige teabe kasutamisest tuleneva kahju eest. Kõik pakkumised ei ole siduvad ega ole kohustuslikud. Lehekülje osi või täielikku väljaannet, mis sisaldab kõiki pakkumisi ja teavet, võib autor ilma eraldi teatamata laiendada, muuta või osaliselt või täielikult kustutada. 

Viited ja lingid 

Autor ei vastuta mis tahes sisu eest, mis on tema lehekülgedelt lingitud või millele viidatakse, välja arvatud juhul, kui ta on täielikult teadlik ebaseaduslikust sisust ja suudab takistada oma saidi külastajaid nende lehtede vaatamisest. Kui seal esineva teabe kasutamisel tekib kahju, võib vastutada ainult vastavate lehekülgede autor, mitte see, kes on nendele lehekülgedele lingitud. Lisaks ei vastuta autor tema lehel esitatud vestluskaartide, külalisteraamatute või meililistide kasutajate poolt avaldatud postituste või sõnumite eest. 

Autoriõigus 

Autor kasutab avaldamiseks autoriõigusega kaitstud materjali või kui see ei ole võimalik, näidata vastava objekti autoriõigust. Autoriõigused autori loodud materjalidele on reserveeritud. Teiste objektide, nagu pildid, diagrammid, helid või tekstid, dubleerimine või kasutamine muudes elektroonilistes või trükitud väljaannetes ei ole autori nõusolekuta lubatud. 

Privaatsuspoliitika 

Kui antakse võimalus isiklike või äriandmete (e-posti aadressid, nimi, aadressid) sisestamiseks, toimub nende andmete sisestamine vabatahtlikult. Kõigi pakutavate teenuste kasutamine ja maksmine on lubatud - kui see on tehniliselt võimalik ja mõistlik - ilma isikuandmete täpsustamiseta või anonüümsete andmete või varjunime kirjelduse alusel. Avaldatud postiaadresside, telefoni- või faksinumbrite ja e-posti aadresside kasutamine turunduseesmärkidel on keelatud, soovimatute rämpspostisõnumite saatjad karistatakse. 

Õigustest loobumise õiguslik kehtivus 

Käesolevat loobumist käsitletakse Interneti-väljaande osana, millest Teile on viidatud. Kui selle avalduse sektsioonid või üksikud tingimused ei ole seaduslikud ega korrektsed, ei mõjuta see teiste osade sisu või kehtivust.