Informācijas sniegšanas un tiesību informācija

Norstatpanel īpašumtiesības

Norstatpanel īpašumtiesības pieder:

Norstat Latvija AS (norstat.lv).
Norstat Latvija,
Zemitāna 2B,
Rīga, LV 1012,
+371 6788 6210
[email protected] / [email protected]

Saistību atruna

Saturs

Autors nenes atbildību par sniegtās informācijas tēmu, pareizību, pabeigtību vai kvalitāti. Tādējādi sūdzības par jebkuriem zaudējumiem, kas radušies izmantojot jebkuru sniegto informāciju, tai skaitā, jebkuru informāciju, kas ir nepabeigta vai nepareiza, tiks noraidītas.

Visi izteiktie piedāvājumi ir bez jebkādām saistībām un pienākumiem. Atsevišķas sadaļas vai pat visas publikācijas, ieskaitot visus piedāvājumus un sniegto informāciju var tikt papildinātas, mainītas vai arī daļēji vai pilnībā dzēstas no autora puses bez atsevišķiem iepriekšējiem paziņojumiem.

Atsauces un saites

Autors nav atbildīgs par saturu, kas tiek attēlots interneta vietnēs, uz kurām lietotājs tiek novirzīts no tā mājas lapas, ja vien tam nav iepriekšēju zināšanu par nelegālu saturu šajās vietnēs un tas spētu novērst šo vietņu apmeklēšanu no tā mājas lapas apmeklētāju puses. Jebkuru zaudējumu gadījumā, kas rodas no šajās vietnēs izvietotās informācijas, pie atbildības saucami šo vietņu autori, nevis tie, kas novirza uz šo vietni. Turklāt autors nav atbildīgs par jebkādiem ierakstiem vai ziņām, kuras ir publicējusi lietotāji forumā, viesu grāmatā vai jebkurā citā šīs lapas sadaļā.

Autortiesības

Autors publikācijām nav paredzējis izmantot nevienu ar autortiesībām aizsargātu materiālu, bet, ja gadījumā tas nebūs iespējams, autors ir paredzējis norādīt uz attiecīgā materiāla autortiesībām. Jebkurš materiāls, ko radījis autors ir aizsargāts ar autortiesībām. Jebkura tālāka attēlu, grafiku, skaņas vai teksta objektu tālāka izmantošana bez autora piekrišanas ir aizliegta.

Privātuma politika

Gadījumā, ja tiek lūgti fizisku vai juridisku personu dati (e-pasta adreses, vārds, dzīves vietas / juridiskā adreses), tie tiek sniegti pēc brīvprātības principa. Ir pieļaujama jebkuru piedāvāto pakalpojumu izmantošana un apmaksa, un, ja vien tas ir pieņemami un tehniski iespējams, bez jebkādu personas datu vai aiz speciāla segvārda vai kā citādi īpaši anonimizētu datu nodošanas. Publicēto pasta adrešu, tālruņa numuru vai faksa numuru un e-pasta adrešu izmantošana mārketinga nolūkiem ir aizliegta. Pret personām, kuras pārkāpj šo noteikumu un sūta nevēlamas mēstules, tiks piemērotas atbilstošas sankcijas.

Šīs atrunas juridiskais spēks

Šī atruna tiek uzskatīta par tās interneta publikācijas sastāvdaļu, no kuras tā novirzīta uz šo sadaļu. Ja šī paziņojuma atsevišķas sadaļas vai atsevišķi noteikumi nav juridiski korekti vai tiem nav juridiska spēka, tas neietekmē citu atsevišķo sadaļu saturu un to juridiskais spēks paliek nemainīgs.