Par Norstatpanel aptauju platformu un tiešsaistes aptaujām

Par Norstatpanel aptauju platformu

Norstat aptauju platforma Norstatpanel ir tirgus un sabiedriskās domas izpētes uzņēmuma Norstat Latvija projekts. Norstat Latvija aptauju veidā iegūst datus, izmantojot tiešsaistes aptauju platformu, kurā reģistrēti interneta lietotāji ir piekrituši piedalīties pētījumos.

Dalība Norstatpanel ir bez maksas un saistībām. Tā var tikt pārtraukta jebkurā brīdī. Kā dalībnieks Jūs regulāri tiekat ielūgts piedalīties aptaujās un pētījumos. Dalība Norstatpanel ir iespējama tikai ar ielūgumiem vai reģistrējoties atsevišķu kampaņu ietvaros. Pētījumu metodoloģijas dēļ, mēs nevaram piedāvāt dalību Norstatpanel visiem, kuri ir ieinteresēti kļūt par aptauju platformas dalībniekiem.

Par tirgus izpēti

Tirgus pētījumos uzņēmumi vēlas noskaidrot, kā jaunu produktu, konceptu vai reklāmas materiālu (piemēram, TV vai vides reklāmu) uztver un novērtē konkrētas mērķa grupas.

Tirgus pētījumu mērķis ir noteikt tendences, dalībnieku viedokļos, vēlmēs un skatījumā uz noteiktiem tirgus segmentiem. Uzņēmumi izmanto šo informāciju, lai mēģinātu noteikt uzņēmuma attīstības riskus un iespējas.

Uzņēmumi, kuri pasūta mums pētījumus, pateicoties Jūsu dalībai aptaujās, īsā laikā saņem tiem nepieciešamo informāciju. Jūsu viedokļi veido pamatu turpmākiem lēmumiem par jauniem produktiem un stratēģijām, kuras Jūs varēsiet redzēt nākotnē.

 

Par tiešsaistes aptaujām

Jūsu atbildes Norstatpanel aptaujās sniedz informāciju speciālistiem, kas strādā tirgus un sabiedriskās domas pētījumu jomā.

Dati, kas tiek iegūti tirgus un sabiedriskās domas aptaujās, tiek apkopoti un glabāti anonīmi. Sekojot līdzi aptaujas aizpildes ilgumam un automātiskajām kvalitātes pārbaudēm, mēs varam atlasīt nederīgus datus. Atbildes uz katru jautājumu tiek apkopotas un attēlotas grafiskā formā. Aptauju rezultāti var ietekmēt un veidot nākotni.

Mūsu aptaujas ietver dažādu konceptu novērtējumus, jaunu produktu pirkšanas iespējamību u.c. Mums ir ļoti svarīgi, ka Jūs vienmēr sniedzat tikai savu personīgo viedokli. Nav pareizu vai nepareizu atbilžu. Lūdzu, veltiet pietiekami daudz laika, lai uzmanīgi izlasītu jautājumu, pirms sniegtu savu atbildi. Mēs nevaram novērtēt aptaujas, uz kurām ir atbildēts pārāk īsā laikā vai sniegtās atbildes ir pretrunīgas.