Noteikumi un nosacījumi

1. Reģistrācija

Katrs dalībnieks var reģistrēties tikai vienu reizi. Norstatpanel komanda pārbauda reģistrācijas informāciju. Norstatpanel patur tiesības izslēgt dalībniekus, kuri, balstoties uz reģistrācijas datiem, nepārprotami var tik identifcēti kā dublikāti vai kuri ir snieguši nepatiesu informāciju.

2. Dalība

Dalība Norstatpanel notiek tikai uz ielūguma pamata. Ielūgumus kļūt par paneļa dalībniekiem var saņemt pēc nejaušības principa atbilstoši tirgus izpētes specifikai. Ielūgumi netiek izsniegti pēc pieprasījuma. Par Norstatpanel dalībnieku var kļūt jebkurš Eiropas iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 15 (atsevišķās valstīs 16) gadu vecumu un kuram ir piekļuve internetam. Dalība ir bez maksas un saistībām. To var pārtraukt jebkurā brīdī. Kad tiek pārtraukta dalība Norstatpanel, jebkura personīgā informācija par attiecīgo dalībnieku tiek dzēsta, ja vien dalībnieks neatceļ šo darbību. Dalībnieki, kuri 6 mēnešu laikā nebūs aizpildījuši aptauju, tiks sazvanīti, lai apstiprinātu, ka viņi joprojām vēlas būt Norstatpanel biedri. Ja dalībnieks laikā nesniedz atbildi uz šo, dalībnieka statuss tiek noteikts kā "Neaktīvs" un visi uzkrātie punkti tiek anulēti.

3. Aptaujas

Jūs tiksit uzaicināts piedalīties tiešsaistes aptaujās. Aptaujas ielūgumā būs informācija par atalgojuma veidu un summu, ko saņemsit par aptaujas aizpildīšanu.. Jūs varat pats/-i izlemt, vai vēlaties piedalīties aptaujā. Norstatpanel nosaka, kurš dalībnieks tiek uzaicināts piedalīties attiecīgajā aptaujā, jo ne visi dalībnieki atbilst mērķa grupas atlases kritērijiem. Dalībnieki piekrīt atbildēt uz aptaujas jautājumiem bez citu cilvēku ietekmes un balstoties uz savām zināšanām. Mēs paturam tiesības izslēgt no dalības Norstatpanel tos dalībniekus, kuri sniedz nepatiesas vai nekvalitatīvas atbildes.
Jebkuras aptaujas satura autortiesības ir aizsargātas. Jebkuru materiālu kā, piemēram, attēlu, diagrammu, skaņu vai tekstu dublēšana vai izmantošana citās elektroniskās vai drukātajās publikācijās nav atļauta bez autora piekrišanas.

4. Atlīdzība

Kā atlīdzību par dalību aptaujās dalībnieki saņem Norstat monētas. Atlīdzība ir atkarīga no aptaujas garuma. Norstatpanel piešķir atlīdzību tikai par pilnībā pabeigtām aptaujām. Dalībnieki, kuri aptauju nepabeidz, atlīdzību nesaņem, jo nepabeigtas aptaujas anketas nevar tikt izmantotas un analizētas. Uzkrātās monētas var tikt apmainītas pret piedāvātajām atlīdzībām. Ja Jūs pārtraucat savu dalību un Norstatpanel maina Jūsu statusu uz “Neaktīvs” (skatīt 2. punktu) vai arī, ja Jūs sniedzat nepatiesu informāciju, Jūsu punkti tiek dzēsti nekavējoties. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atlīdzībām var tikt piemēroti pasta izdevumi.